Paradiset är fullt av gamla böcker

Vid 94 års ålder blir Heikki A. Reenpää fortfarande vild av glädje när han får nys om en åtråvärd antikvarisk skatt. En akut dröm är att ha en komplett samling av Mikael Agricolas skrifter.

Bibliofil sedan barnsben. Heikki A. Reenpääs första antikvariska dyrgrip var en serie böcker av Zacharias Topelius.
Under fortsättningskrigets sista år var Heikki A. Reenpää kommenderad till Helsingfors där han ledde luftförsvaret. När striderna pågick var han koncentrerad på att försvara sitt land, men mellan angreppen gav litteraturen honom kraft.
Goethe var underbart avkopplande. När jag läste om Werthers ungdomliga lidanden kunde jag glömma krigseländet, minns Reenpää.
– Jag ryckte in genast efter skolan och var så ung. Men under kriget insåg jag att det var endast genom koncentrerad läsning som jag skulle kunna ta mig fram i livet.
Insikten har burit långt och utmynnat i bland annat den värdefulla samling som bär namnet Reenpääs samling och som nu är deponerad på Nationalbiblioteket.
Heikki A. Reenpää är femte generationen i den släkt som varit med om att forma Finlands litteraturhistoria i och med familjeföretaget, förlaget Otava. Släkten hette först Kukkonen, sedan Renqvist och förfinskade namnet till Reenpää på 1930-talet.
Heikki A. Reenpääs farfar Alvar Renqvist lade grunden till Otavas framgångsrika förlagsverksamhet. För sonsonen var Alvar Renqvist den som uppmuntrade honom att bli bibliofil.
– Jag började samla redan som åttaåring och hade tidigt en Topeliussamling, minns Reenpää och ögonen glittrar till.
I Reenpääsamlingens högkvarter i Nationalbiblioteket är väggarna täcka av bokskåp. Ur ett av dem plockar Reenpää fram en dyrgrip – Zacharias Topelius första sagor, vackert illustrerade med handgjorda bilder.
Zacharias Topelius underskrift finns med på en annan skatt, ett dokument som ingår i den kompletterande donation Heikki A. Reenpää överlämnade till Nationalbiblioteket för bara två dagar sedan.
Dokumentet är en tavla och en hyllning till språk- och litteraturforskaren Fredrik Wilhelm Pipping (1783–1868). Pipping byggde upp Nationalbibliotekets samlingar efter den förödande branden i Åbo där många ovärderliga skatter gick förlorade.
Hyllningen är daterad den 14 december 1863 och de som undertecknat dokumentet är sin tids framstående litterära personer – förutom Topelius bland annat H. Heikel, August Schaumann och Felix von Willebrandt.

Skatter i svenska slott

I Reenpääs samling finns flera verk som trycktes i Åbo före branden 1827 men som klarat sig tack vare att de funnits i biblioteken på svenska slott och gods.
– På 1950- och 60-talen var det lätt att köpa finländska böcker på den svenska marknaden. Ingen förstod deras värde, säger Heikki A. Reenpää.
Professor Reenpääs första böcker av Agricola blev stommen i den tidiga Åbosamlingen. Senare samlade han kompletta serier av bland andra Edith Södergrans, Gunnar Björlings och Elmer Diktonius verk, bland många andra.
– Eino Leino-samlingen är stor och består av över 100 verk i första utgåva. Men den är komplett liksom också samlingen av Lönnrots alster, säger Reenpää förnöjt.
För en bibliofil är känslan av att komma över en raritet euforisk.
– Jag orkar inte hoppa högt längre. Men när jag får nys om något blir jag vild, erkänner Reenpää.
Andrew Eriksson på Runebergs antikvariat har varit oumbärlig i jakten på värdefulla litterära alster. Nu hoppas Reenpää på att Eriksson ska hitta de verk som kan fylla vissa uppenbara luckor i hans samling.
– Jag har fem verk av Agricola och drömmer om att få de fyra som fattas.
Heikki A. Reenpää har läst hela sitt liv och säger att glädjen över att hitta en ny bekantskap i böckernas värld består.
– När man läser en författares kompletta utgivning ser man hur hens författarpersonlighet utvecklas. I de tidiga böckerna är författaren sällan mästerlig men så småningom klarnar personligheten och man får njuta av författarens triumfer.

Vilka har varit viktiga för dig?

Volter Kilpi. Och Diktonius, han var en upplevelse.

Svenskspråkigt på Otava

Heikki A. Reenpää är förläggare i femte generationen. Som förläggare har han gett ut nästan alla sina favoriter, säger han. En del av dem har han dessutom kunnat fiska och jaga med.

Hur ser du på förlagsbranschens svårigheter i dag?

– Det finns för lite vilja och för lite pengar och de flesta boklådor är illa skötta och går mot sitt slut. Endast Finska bokhandeln, som ägs av oss, klarar sig bra.
Förlaget Otava aktiverade nyligen sitt svenskspråkiga namn från 1890, Förlagsaktiebolaget Otava, och satsar på att ge ut också svenskspråkiga titlar.
Ett aktuellt exempel är Henrik Meinanders biografi Gustaf Mannerheim. Aristokrat i vadmal. Den kom ut på både svenska och finska på Otava.
– Om vi vet att en författare har ett bra manus kan vi ge en offert på både den svenskspråkiga och den finskspråkiga utgåvan. Numera har vi svenskspråkiga förlagsredaktörer, säger Reenpää.
Den färska Mannerheimbiografin är, tycker Reenpää, ett exempel på att dagens generation har en annan syn på marskalken än sina företrädare.
– Man läser den med glädje och utan att behöva stå i givakt.
Själv fick Heikki A. Reenpää träffa Mannerheim flera gånger. 1949 hade han äran att agera chaufför då marskalken skulle förevisa Finland för sin dam, grevinnan Gertrud Arco-Valley.
Uppdraget var att presentera sig som Kukkonen, enbart prata finska och vara ciceron för det celebra paret.
– Marskalken och grevinnan trodde att jag inte fattade alla de invektiv grevinnan öste över Finland. Och Mannerheim förstod inte finska för han gjorde flera felöversättningar.
Ett år senare möttes Mannerheim och Reenpää på nytt, denna gång på Otava där Reenpää presenterades som en av direktörerna.
– Mannerheim tittade på mig och konstaterade att vi hade träffats förr. Han insåg att han hade blivit duperad.

Heikki A. Reenpää

Ålder: Fyller 95 år söndagen den 14 maj.
Karriär: Förläggare, författare, professor och bibliofil. Vd för förlaget Otava 1968-78 och styrelseordförande i Otava 1979-2000. Var central i grundandet av Eino Leino-sällskapet och i Pro Karelia-rörelsen. En av dem som aktivt arbetat för att Porkala skulle bli en stad.
Aktuell: Har nyligen donerat ytterligare åttatusen titlar till Nationalbibliotekets Reenpääs samling. Kollektionen består av cirka 28 000 titlar.
Lycklig över: Att jag nyss fick mitt körkort förlängt med ytterligare fem år.
ANDRA LÄSER