Så kostar det att leva i Finland – klarar du av budgeten?

Vad behöver man för ett hyggligt liv? Forskare har tillsammans med konsumenter fastställt vad som är rimliga utgifter för olika typer av hushåll. Undersökningen visar också på förändringar i konsumtionsmönster.

En ensamstående man under 45 år behöver 1 379 euro i månaden för att leva ett rimligt liv, medan utgifterna i en trebarns familj i huvudstadsregionen är 4 247 euro per månad.

Det kommer fram i Konsumentforskningscentralens undersökning som fastställer referensbudgetar för tretton olika hushållstyper, allt från yngre ensamboende till barnfamiljer av olika storlek och pensionärspar.

Budgetarna fastställer ett slags rimligt minimum för att man ska kunna leva ett skäligt liv. De beaktar vilka varor och vilken service man behöver för att klara sig, så man kan upprätthålla sin hälsa och känna sig delaktig i samhället.

– Det är mer än att man hålls vid liv och utan att man behöver pruta väldigt mycket på hur man konsumerar och vad man gör, säger forskaren Kristiina Aalto på Konsumentforskningscentralen vid Helsingfors universitet.

Samtidigt är utgifterna ändå lägre än den faktiska genomsnittliga konsumtionen hos finländarna då man jämför med konsumtionsstatistik.

Artikeln fortsätter under grafiken. Obs! Grafiken kan synas dåligt på en del mobilapparater. Om grafiken inte syns i sin helhet, pröva med att vända mobilen på bredden.

IT allt viktigare

Referensbudgetarna byggs upp enligt vad konsumenter själva uppger är nödvändiga utgifter, genom deras matdagböcker och fastställs slutligen av forskare. Det är nu tredje gången undersökningen görs och diskussionerna i grupperna visar på förändrade konsumtionsmönster.

2010 sågs till exempel tv-apparaten och dagstidningen som en nödvändighet, men de är inte självklarheter längre i dag. I stället anser allt fler att alla familjemedlemmar, senast från att barnen är i högstadieåldern, behöver en egen bärbar dator.

– Informationsteknologi ses som en allt viktigare bit för att man ska hänga med i samhället, säger Kristiina Aalto.

Barnfamiljer har också ansett att den tidigare budgeterade summan för barnens hobbyer är för liten. Den har höjts i årets undersökning, men Aalto betonar att summan täcker en enklare hobby, inte till exempel ridning eller ishockey.

Många som bor i städer anser nu att det går att klara sig utan bil, även om man för barnfamiljernas del – bortsett från de som är ensamstående föräldrar – räknar med att bil finns i hushållet.

Billigare mat

Sedan den förra undersökningen för tre år sedan har utgifterna för mat minskat, vilket beror på att matpriserna har gått ner. Dessutom räknades tidigare med fem arbetsluncher per vecka, medan konsumentpanelen visat att tre motsvarar verkligheten mer. Det beror bland annat på att distansarbete har blivit vanligare.

Däremot har summan för datateknik ökat.

Två gånger per månad anser konsumenterna och forskarna att det är skäligt att finländarna ska kunna äta ute. Men då räknas det inte med någon större lyx utan "en pizzamåltid".

– Alkohol ingår inte, även om vi diskuterat det mycket, säger forskaren Anna-Riitta Lehtinen.

I budgetarna räknas utgifter för trafik och boende skilt från vardagsposter som mat, husgeråd och tjänster. Det här beror på att hyrorna varierar stort beroende på var man bor, likaså om man kan använda kollektivtrafik eller behöver bil. Att ha bil kostar 450 euro per månad enligt beräkningarna. Skillnaden i totala utgifter mellan en småbarnsfamilj i huvudstadsregionen och en i övriga Finland är 388 euro.

Utgifterna förändras också enligt ålder och livsskede. Rimliga matutgifter i en tonårsfamilj med tre barn är till exempel 1 115 euro per månad, för en ensamstående kvinna under 45 år 261 euro medan ett pensionärspar klarar sig med 383 euro sammanlagt. Äldre köper också betydligt mer sällan nya kläder än yngre.

I en tidigare version var de totala vardagsutgifterna för en tonårsfamilj fel.

I några av tabellerna kastar den hopräknade summan med några euro, vilket beror på avrundning i undersökningens basmaterial.

ANDRA LÄSER