Kvinnor i teknikbranschen: Föräldraskap försämrar karriärmöjligheterna

En enkätundersökning visar att kvinnor i teknikbranschen upplever i högre utsträckning än männen att familjeledighet är ett hinder för karriären.

Arbetstagare i teknikbranschen efterlyser flexiblare familjeledighet.
31.01.2019 13:07 UPPDATERAD 31.01.2019 13:08
Förbundet Teknikens akademiker, TEK, har undersökt hur deras medlemmar ser på familjeledighet. Nästan en tredjedel av kvinnorna i åldern 30–39 upplever familjeledighet som ett hinder för att avancera i det nuvarande jobbet.
Inom den tekniska branschen är det mycket vanligare att kvinnor under 40 har visstidsanställning jämfört med männen i samma ålder. Ur enkäten framgår att färre kvinnor i branschen har barn än männen.
– Att dela familjeledigheten mer jämställt skulle förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden markant. För tillfället håller bara cirka hälften av papporna mer än tre veckor ledigt trots att de har möjlighet till nio veckors faderskapsledighet, säger Jari Jokinen, verksamhetsledare vid TEK i ett pressmeddelande.
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete uppges göra det lättare att kombinera arbete med familjen. Men bara ungefär hälften av de som svarande på enkäten känner att arbetsgivaren skulle ställa sig positivt till exempel till förkortad arbetstid.
Webbenkäten besvarades av drygt 5 800 personer mellan oktober och november 2018. 2 900 var i åldern 30–39 år. 25 procent av de som svarade på enkäten var kvinnor.

ANDRA LÄSER