När demokratiprinciper krockar

Beslutet att flytta fram kommunalvalet är ett åskådligt exempel på hur olika hörnstenar i demokratin kan stå i konflikt med varandra. Diskussionen efter beslutet är inte principiell utan handlar om politiserande.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) svarade i torsdags på riksdagsledamöternas frågor kring flytten av kommunalvalet.

På fredagen kom lagförslaget om att flytta kommunalvalet med åtta veckor till riksdagen, som fattar det slutliga beslutet.

ANDRA LÄSER