Ledare: Varför denna krampaktiga pandemipolitik, Krista Kiuru?

Är Finland ett kunskapssamhälle där beslutsfattare lyssnar på oberoende experter? En uppluckrad klassificering av statusen hos covid-19 dansar limbo, på familje- och omsorgsminister Krista Kiurus (SDP) bord. Här ligger Finland ett år på efterkälken visavi Sverige.

En uppluckrad klassificering av covid-19 har fastnat på familje- och omsorgsminister Krista Kiurus bord.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
20.03.2023 19:01 UPPDATERAD 20.03.2023 19:45
Det hördes jubel bland svenska krögare, och en lättnadens suck bland artister och allmänheten. Den 2 mars 2022, drygt två år efter att pandemin lamslog världen, yttrade statsminister Magdalena Andersson (S) de förlösande orden: ”Det börjar bli dags att öppna upp Sverige.”
Hon tillade: ”De svåraste konsekvenserna av smittan ligger av allt att döma bakom oss. Nu kan vi äntligen snart återgå till vardagen.” Att på Folkhälsomyndighetens initiativ omklassificera covid-19 var ett väldigt viktigt tecken på detta.
Från och med 1 april 2022 har svenska myndigheter inte längre betraktat covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Därmed satte landet punkt för pandemin i juridisk och psykologisk mening, så som vi lärt känna den med restriktioner, tvära kast och överhängande hot om begränsningar. Norge följer den svenska förebilden, och från och med 1 april även Danmark. Finland sticker ut ur mängden, som ett unikum.

ANDRA LÄSER