Kan ångest döda?

Teater och konst kan hjälpa den ångestladdade vidare i livet.

Minerva Peijari spelar en person som insjuknar psykiskt, och Frida Wickholm gestaltar en anhörig i Teater Hekates korta föreställning Habiltet.

Teater Hekate: Habilitet

Regi: Ida Kronholm. På scen: Minerva Peijari och Frida Wickholm. Arbetsgrupp: förutom ovanstående även Hanna Nordenswan, Antonia Stenfelt, My Ström, samt Anna Allgulin, Camilla Hellberg och Lina Teir. Premiär på Eskus i Södervik den 21.10.
Teatergruppen Hekates halvtimme långa föreställning Habilitet är en studie i psykiskt illamående och ångestsyndrom. Minerva Peijari gestaltar den sjuka, Frida Wickholm gör en närstående och ett vittne. Det är en skör tråd de två balanserar på, ledda av regissören Ida Kronholm. Hur visar man upp en så genomträngande personlig och överväldigande upplevelse utan att det går helt över styr på den avskalade scenen?
Kronholms och Peijaris metod är att betrakta sjukdomsförloppet sakligt, och den vägen visa hur konst och teater kan hjälpa en vidare. Vad händer, hur känns det och hur kan man koppla det till sådant som hänt tidigare? Hur ser det ut när man skakar av ångest? Händelserna har både ett inre och ett yttre förlopp, en psykisk och en fysisk aspekt. Peijaris kraftiga ångestskakningar visar vilken våldsam inåtvänd destruktivitet psykisk sjukdom är.
Wickholms roll är inte passiv. Hon både vill delta, och gör det också. Hur hon ska göra för att vända sjukdomsförloppet är omöjligt att veta. Lika lite som hon kan undgå att beröras och provoceras. Samspelet mellan Peijari och Wickholm sker både ömsint med blickar, olyckligt frånvänt och med behärskad aggressivitet med två stolar som verktyg och vapen. Föreställningens styrka är att den undgår faran att falla i ordens och förklaringarnas svårframkomliga träsk.
Texten bygger på hela arbetsgruppens gemensamma arbete. Syftet är viljan att dela med sig för att hjälpa andra, inte nödvändigtvis enbart genom identifikation. Teatern ger också en utmärkt möjlighet att distansera sig, att omsätta känslor i handling. Föreställningen är ett mångsidigt collage, en noggrant genomförd skiss i ord och handling.
Habilitet visas på Eskus söndagen den 23.10 kl. 17 och 19

ANDRA LÄSER