Stefanie Tuurna skrev opera om isolation och ensamhet

Föga anade skaparna hur aktuell tematiken skulle visa sig under coronapandemin.

Stefanie Tuurna är specialiserad på klassisk improvisation. I operan The Box låter hon fyra sångare och en niomanna instrumentensemble improvisera fram musiken.
Fyra personer, fängslade i sina kroppar. Vart de än går kommer de alltid tillbaka till startpunkten eller prövar sina gränser. Finns det ett liv utanför boxen? Går det att frigöra sig från existensen?

ANDRA LÄSER