Högre löner i bristbranscher i Helsingfors

Det är välkommet att Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen flaggar för högre löner för dem som arbetar i branscher med personalbrist, till exempel sjukskötare och småbarnspedagoger. Vartiainens utspel kommer inför stadens budgetförhandlingar. Sitt eget budgetförslag hemlighåller han, precis som i fjol.

Ska de som arbetar i branscher med personalbrist i Helsingfors få högre lön nästa år? Det tycker borgmästare Juhana Vartiainen. Den här veckan förhandlar partierna i Helsingfors om budgeten för nästa år.
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
04.10.2022 05:00 UPPDATERAD 04.10.2022 07:24
Helsingfors är med sina 39 000 anställda landets största arbetsgivare. Huvudstaden är en kommun som ekonomiskt klarar sig bra, särskilt jämfört med små kommuner i Glesbygdsfinland som tampas med allt färre och allt äldre invånare. Ändå vet vi att det också finns stora utmaningar.

ANDRA LÄSER