Juloratoriet berättar – med känd och okänd Bach

Välvalda solister förgyllde Helsingfors barockorkesters och estniska Collegium Musicales Juloratorium.

Ersatte. Mezzosopranen Erica Back ersatte Monica Groop på Hebos konsert i Helsingfors. Backs röst matchade fint med mansrösterna och imponerade med stilfulla säkra toner. Arkivfoto.
Dante Thelestam
19.12.2016 05:50

KLASSISKT

Helsingfors barockorkester. Collegium Musicale.
Aapo Häkkinen, dirigent. Helena Juntunen, sopran. Erica Back, alt. Nico van der Meel, tenor. Jonathan Sells, bas. J.S. Bach.
Gamla kyrkan 17.12.
Det är lätt att falla in i vanemässigt lyssnande med Juloratoriet (BWV 248) av J.S. Bach på programmet. Kanske därför hade Helsingfors barockorkester lagt till en överraskning på programmet – en kort kantat av den okände sonsonen Wilhelm Friedrich Ernst Bach.
W.F.E. Bachs kantat beskriver Christofer Columbus äventyr med explicita toner: stormande hav, vapenskrammel och fanfarer för ”land i sikte”. På Helsingfors Barockorkester Hebos konsert blev kantaten en finurlig påminnelse till publiken. Juloratoriet är också en berättelse som kräver inlevelse.
Samtidigt visade hybridprogrammet hur Hebo balanserar två motstridiga roller i sin verksamhet. Orkestern är en förespråkare för det ohörda – musik som är obekant – men samtidigt har orkestern ambitionen att bli en publikfavorit. Juloratoriet spelades för en proppfull kyrka.
Musiken i J.S. Bachs juloratorium är visserligen inte alls deskriptiv på samma sätt som Columbusberättelsen. Snarare kan man tänka sig att musiken uppmanar till kontemplation kring julevangeliet. Hebo spelade de tre första kantaterna från juloratoriet och avslutade därmed sin lilla turné i Tallinn, Uleåborg och Helsingfors.
Julorkestern var lyxig (enligt Bachs mått) med bland annat flöjter, oboer, trumpeter och pukor. HEBO anpassade sin klang enligt musikens affekt och det lediga musicerande var berömvärt. Att spela Bach är alltid svårt – texturen är så rik på detalj. Emellanåt skulle jag ha önskat en mer enhetlig melodisk frasering.
Solisterna var välvalda. Tenoren Nico van der Meel sjöng med en lugn och erfaren berättarröst. Lika så utmärkte sig Jonathan Sells med förståelse för text och uttal. Mezzosopranen Erica Back ersatte Monica Groop på konserten i Helsingfors. Backs röst matchade fint med mansrösterna och imponerade med stilfulla säkra toner. Sopranen Helena Juntunen skiljde sig från de övriga sångarna med en mer expressiv röstanvändning.
Samarbetet med den estniska kammarkören Collegium Musicale var lyckat – få finska körer har en lika fin kultur för klang.

ANDRA LÄSER