Ledare: Misstänker du att du får för lite lön? Visa då framfötterna!

”Lika lön för lika arbete”, sägs det. På skattedagen går känslorna heta. Varför är det till exempel så tunnsått med kvinnor i skattetoppen, år efter år? Svaret kräver en nyanserad förståelse av arbetsmarknaden och företagsvärlden.

Skattedagen väcker både nyfikenhet och förargelse. Samtidigt är listan över höginkomsttagare oroväckande kort och mörkertalen oöverskådliga.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
09.11.2022 08:32 UPPDATERAD 09.11.2022 14:32
Berättar du gärna din lön för andra? Svaret är antagligen ”nja”. Hör du gärna vad kollegan eller grannen tjänar? På basis av läsintresset är svaret ett rungande ja. Pengar skapar laddning, inkomster känns ju privata. Därför framkallar skattedagen en sådan osalig blandning av nyfikenhet och avundsjuka. Klyftorna är stora, det är ett litet fåtal som utövar reell ekonomisk makt.
Regeringen har inte heller nått ett av valperiodens mest centrala mål: lönetransparens, samt utjämnade löneskillnader mellan könen. Vad säger då forskningen om lönetransparens och dess relation till individuella arbetsinsatser?
Elitidrott är ett utmärkt laboratorium för att studera arbetslivet. Där går det att mäta produktivitet med en millisekunds noggrannhet. Vem är under- respektive överbetald?

ANDRA LÄSER