Insändare: Horsbäckborna nonchaleras av Raseborg

21.09.2022 17:18
HBL (18.9) berättar i ett helsidesreportage om planerna på en skrotanläggning i Horsbäck, Raseborg. Må det tillåtas ännu en röst vid klagomuren, en berättelse om kommunala tillkortakommanden.
Som urgammal Horsbäckbo och skattebetalare i nuvarande Raseborg är jag chockerad över hur staden lyckats klämma in en miljöfarlig industri på ett företagsområde och angränsande till åker och skog – en landsbygdsidyll som HBL skriver. Tomten ligger i ett gammalt kärr. Strax söderom den smala skogsremsan finns ett tjugotal bostadshus, två ridstall och en kennel, som redan störts av byggnadsarbetena och i framtiden dessutom får tåla utsläpp både i luften och på marken. De flesta hushållen har egna brunnar på olika djup och är livrädda för sin vattenförsörjning i framtiden. I söder ligger Dragsviken, där en bäck från stadens område mynnar ut.
Staden har gjort allt för att få skrotfabriken just till denna plats: grunddränerat, flyttat en befintlig vatten- och avloppsledning, byggt nya gator och en pumpstation i sumpmarken. Nu har staden börjat gräva en uppsamlingsbassäng för spillvätskor på gränsen till rågrannars mark!
Allt detta har gjorts utan någon kontakt till ortsborna. Det enda livstecknet från staden har varit två meddelanden om villkor för sprängning och stenkrossning hösten 2121. Det enda pappret delades ut åtta dagar efter dateringen! Det berg som skulle bort var enligt uppgift litet och skulle ”utjämnas”. Sprängningarna tog över tre månader med insats av flera borrmaskiner.
När ortstidningen Västra Nyland i augusti i fjol meddelade om skrotfabrikens troliga ankomst kontaktade jag stadens miljöbyrå, som intygade att alla berörda kommer att kontaktas och att det ska arrangeras ett infomöte i god tid! Inget av detta har förverkligats.
Vi boare och grannar till den planerade industrin motsätter oss inte förändring och utveckling. Vi har inte reagerat mot att Horsbäckområdet vuxit och fortsätter växa. Men det har hittills varit fråga om småskalig , icke störande och icke miljöfarlig verksamhet. Nu hoppas vi att Raseborgs stad blåser av leken med oersättliga miljövärden!
Torolf Grünn, Horsbäckbo sedan 1944, Ekenäs

ANDRA LÄSER