Träning i grupp på distans kan trigga nya, bättre vanor

Ett år har passerat sedan coronapandemin armbågade sig in i den finska vardagen och ställde våra liv på ända. Våra liv har ändrats på flera sätt, våra vanor har bytts ut – nu motionerar och tränar vi också tillsammans på distans.

Även om den allmänna aktivitetsnivån tyvärr har sjunkit under corona-året så har onlineträning som fenomen vuxit starkt. Det finns nu något för alla, både gratispass och betalversioner.
20.03.2021 08:00 UPPDATERAD 20.03.2021 19:03
Alldeles nyligen publicerades en svensk studie hur våra motions- och träningsvanor har förändrats under pandemin. Det var ingen upplyftande läsning. Måttligt ansträngande motion (när man blir lite andfådd) har minskat med hela 100 minuter per vecka och ansträngande motion (som exempelvis löpning) har minskat med 30 minuter. Detta är oroande, eftersom det just är den måttligt ansträngande motionen och vardagsrörelsen som bäst bygger en bättre hälsa. Fyra av tio svenskar utför nu ingen fysisk aktivitet alls som kräver ansträngning vilket är en ökning med 10 procent!
Kvinnor har ändrat sina vanor mer än männen under det senaste året. Det hänger ihop med att kvinnor i högre grad än män går på organiserad träning som gruppträning, dans och zumba. Man ser också att träning på egen hand har ökat kraftigt under pandemin, vilket förstås är en naturlig följd när man inte kan träffas. I dag erbjuder nästan alla gym och tränare någon form av onlineträning, i grupp eller enskilt, och kvaliteten på dessa träningar och träningsplattformar blir allt bättre.
Coachen ställde lite frågor om träningsvanor i sina egna kanaler. Många av de som svarade har redan en bra rutin för sin träning och rörelse, men ändå var resultaten intressanta. Mer än hälften uppgav att de nu tränar mer än innan pandemin och att anledningen är ett större utbud av online-träningar och möjligheter till att träna hemma och utomhus. Men det har inte varit helt lätt att vänja sig vid online och många saknar sällskapet man får i gruppträningen. En del tror att onlineträning kan bli ett fint komplement till vanlig träning när vi väl fått gå tillbaka till det normala.

ANDRA LÄSER