Unga möter många utmaningar

Man kan inte nog betona hur viktigt det är att aktivt arbeta för att hitta lösningar på de problem som unga möter.

12.08.2016 05:50 UPPDATERAD 12.08.2016 12:42
I dag firas den internationella ungdomsdagen. Dagen har firats sedan år 2000 efter att FN instiftade den. Syftet med dagen är att man vill föra fram aktuella ungdomsfrågor och problem som unga personer möter i vardagen.
Även om den internationella ungdomsdagen är en viktig dag får den kanske inte alltid den uppmärksamhet den förtjänar. Denna dag är ett utmärkt tillfälle att lyfta upp de problem och utmaningar som unga möter.
Temat för årets internationella ungdomsdag är hållbar utveckling och konsumtion, samt hur man kan motarbeta fattigdom bland unga. De här värderingarna är en del av FN:s globala mål och Agenda 2030. FN anser att det är viktigt att man redan som ung involveras när det gäller att lösa de utmaningar som tyvärr är vardag för många ungdomar världen över.
Även om unga i Finland inte i samma utsträckning som på andra håll i världen är drabbade av fattigdom bör man ändå uppmärksamma de förändringar och utmaningar som unga finländare möter. Vi kan konstatera att de finländska unga i de flesta fall lever under goda förhållanden, men även här hos oss finns det problem inom ungdomssektorn som vi måste lösa. Allt fler unga riskerar att marginaliseras och bli utslagna. Professor Välijärvis forskningsresultat visar att i varje årskull i grundskolan är 10 000 unga i riskzonen att bli marginaliserade, det vill säga att bli utan en fortsatt studieplats efter grundskolan.
Ungdomsarbetslösheten är ytterligare en utmaning som allt fler unga möter. För tillfället finns det cirka 40 000 arbetslösa ungdomar i Finland. Man har pratat mycket om ungdomsarbetslöshet och om ungdomsgarantin, vars syfte var att bromsa den ökade ungdomsarbetslösheten. Tyvärr har kanske inte ungdomsgarantin lyckats i sin helhet. En av de stora utmaningarna är naturligtvis de ekonomiska resurserna. Det finns flera olika serviceformer för arbetslösa unga, såsom diverse ungdomsverkstäder, men tyvärr har det inte alltid varit så lätt att hitta rätt service åt rätt person.
Utmaningarna som de unga möter är många även i Finland. Man kan inte nog betona hur viktigt det är att aktivt arbeta för att hitta lösningar på de problem som unga möter. Vi måste utvärdera och utveckla våra system för att minska antalet unga som drabbas av arbetslöshet, marginaliseras och blir utslagna från samhället.

Henrik Wickström

Ordförande, Svensk Ungdom i Nyland

ANDRA LÄSER