Unga borde utnyttjas vid utvecklingen av arbetslivet

13.10.2021 15:15
I början av oktober fick republikens president Sauli Niinistö ett arbetspar åt sig då Nella Salminen hoppade i presidentens stövlar för en dag, som en del av barnrättsorganisationen Plan Internationals Girls Take over-jippo.
– Det kändes att jag blev hörd på riktigt. De ska även ta i bruk mina idéer. Till exempel frågade presidenten mig hur jag ser på jämlikhetsfrågor. Jag gav några exempel och han sa att han inte hade tänkt på de punkterna tidigare, kommenterar Nella Salminen.
Av det framtida arbetslivet förväntas bland annat god lön, bra arbetsmiljö och betydelsefulla arbetsuppgifter. Dessa lyfts fram i rapporten TAT Ungas framtidsundersökning. Oftast handlar de viktiga sakerna om branschens miljövänlighet, hur människonära branschen är samt hållbara tillvägagångssätt.
Av de unga anser 76 procent att intressanta arbetsuppgifter är den viktigaste orsaken vid branschval. Ungas åsikter och önskemål vore guld värda för många företag. Ekonomi och ungdom TAT:s enkätundersökning av grundskoleelevernas praktikperiod 2020 visar att var fjärde elev ansåg uppgifterna vara ensidiga och var femte tyckte de var tråkiga.
En stor del av praopraktikanterna söker sig till handeln. Ifall handlaren skulle ha praoeleven med i hens egen arbetsdag i stället för att praktikanten sorterar hyllor skulle handlaren efteråt kunna konstatera som Niinistö att hen inte tidigare hade tänkt på dessa grejer. Unga öppnar handlarens ögon gällande nya tjänster, produkter och tankesätt.
Detta nya tankesätt förverkligades förra våren under distanspraoveckan ”Finanssialan EtäTET”. De unga fick jobba med riktiga arbetsuppgifter i företagen samt komma med idéer. Entusiasmen hos såväl praktikanterna som finanssektorns företag var stor.
Jag frågade två personer som rekryterar unga vad de i sin tur förväntar sig. De menar att det finns allt färre uppgifter som direkt lärs i skolan. Ingen förväntar sig ens sådant – man behöver inte vara orolig.
Enligt rekryterarna lönar det sig att vara redo att lära sig nytt och minnas att nämna det i arbetsintervjun. Det är även värt att öva sociala färdigheter. Fraserna: god morgon, god dag, tack, varsågod, förlåt och hej, ska finnas i vokabulären. Arbetsplatsen är en social miljö och det är alltid trevligt att höra ett ”god morgon” då man kommer till jobbet.

Eija Seppänen,

expert, Lärarnas ekonomiundervisning, Ekonomi och ungdom TAT

ANDRA LÄSER