Festspelen ställdes in, Viirus redo ta lagen i egna händer: "det gäller teatrarnas överlevnad"

– Vi kan inte lova att vi i alla situationer håller två meters avstånd, säger Teater Viirus konstnärliga chef Jussi Sorjanen apropå de nyaste restriktionerna.

Två meter mellan stolarna, med måttband mätt. Det var vad som gällde under Kuusiplus-kollektivets "olagliga" föreställningen i Balders sal den 14 juni.
I över en veckas tid har politiker från regeringspartierna talat om att de hårda restriktionernas tid är förbi och att tvåmetersregeln vid inomhustillställningar kommer att luckras upp.
Så sent som på torsdagen stod ministrarna Antti Kurvinen (C), Li Andersson (VF) och Maria Ohisalo (De Gröna) på Ständerhusets trappa och förklarade att kulturbranschens särskilda behov skulle beaktas bättre. Också statsminister Sanna Marin (SDP) signalerade att regeringen skulle frångå tvåmetersregeln.
Efter regionförvaltningsverkens timeout förra veckan tänkte sig många att Södra Finlands regionförvaltningsverk skulle invänta regeringens nya hybridstrategi innan nya restriktioner för huvudstadsregionen utfärdades. På torsdagen fattade myndigheten ändå ett nytt beslut, som åter innebar skärpta regler.
Enligt beslutet förbjuds tillställningar med över tjugofem personer inomhus och femtio personer utomhus. Undantag kan göras om publiken indelas i avdelningar om max tjugofem personer.
Förutom att publikmängden begränsas ska som tidigare två meters säkerhetsavstånd iakttas.
Regionförvaltningsverkets beslut fick omedelbara verkningar för exempelvis Helsingfors festspel som på eftermiddagen meddelade att så gott som hela festivalen ställdes in, för andra året i rad, eftersom det på festspelens arenor inte går att segmentera publiken.
Jussi Sorjanen.

Vädrar civil olydnad

Teater Viirus konstnärliga ledare Jussi Sorjanen säger att teatern i och med myndigheternas senaste beslut får utvärdera situationen på nytt.
– Kapaciteten får vi bedöma individuellt beroende på produktion och rum. I stora salen kan vi kanske sälja 30-45 platser och i studion tio. Men klart är att vi spelar i höst!
Sorjanen förundrar sig över att de hårda restriktionerna tillåts fortsätta. Han bedömer också att det är upp till varje teater att bestämma i vilken mån man väljer att följa myndighetsbesluten.
– Vi kommer att ordna föreställningar där vi värnar om publikens säkerhet, ber folk använda munskydd och iaktta generösa säkerhetsavstånd. Men vi kan inte lova att vi i alla situationer håller två meters avstånd.
– Med förluster i teaterbranschen på 1,5 miljoner i veckan står nu i ena vågskålen teatrarnas överlevnad, och i den andra att följa vansinniga restriktioner. Kanske får vi börja kalla oss Bar Viirus i framtiden.

Svenska Teatern avvaktande

Vid Svenska Teatern var stämningen på torsdagen framför allt avvaktande då teaterchefen Joachim Thibblin inväntade en ändring i den så kallade tvåmetersregeln, som styrt den tillåtna publikmängden i teatersalonger och konsertsalar hittills.
– Dagens beslut var ett lokalt beslut som vi behöver leva med, och det är självfallet jätteutmanande att försöka indela teatern i sektioner nu. Men jag har stora förhoppningar på de ändringar i tvåmetersregeln som aviserats från politikerhåll tidigare.
Svenska Teaterns säsong inleds i början av september, vilket gör att teatern enligt Thibblin ännu har lite tid att invänta nya besked.
– I det rådande epidemiläget är det förståeligt att det finns ett tryck från sjukvårdsdistrikten att hitta lösningar för att minska smittspridningen. Men vad vi behöver nu är inga schablonartade lösningar utan särlösningar och behovsprövad regleringspolitik.

Funkar inte på Musikhuset

Enligt författningsexperten Pauli Rautiainen, som analyserat flera av regionförvaltningsverkens beslut i detalj tidigare, liknade torsdagens restriktioner de som regionförvaltningsverken nyligen utfärdat för Åbos och Tammerfors del.
Enligt Rautiainen var beslutet det första i sitt slag där myndigheten gick in för att tillämpa en indelning av publiken i segment om 25 personer.
– Den här modellen har huvudsakligen utvecklats för att göra det möjligt att besöka sportevenemang för att se grenar som basket och ishockey. Men modellen lämpar sig dåligt för kulturevenemang på exempelvis Musikhuset.
Enligt Rautiainen är situationen för kulturbranschen densamma som för två månader sedan. Regelverket har bara blivit än trassligare och en helhetsvision saknas.

Inhemska fältet har gått i baklås

Kaisa Rönkkö är vd för exportorganisationen Music Finland. Hon är direkt bestört över de nya restriktioner som utfärdades på torsdagen och betraktar dem snarast som ett slag i ansiktet.
– Det vi ser är att befälskedjan är trasig. Regionförvaltningsverken och social- och hälsovårdsministeriet verkar inte ens själva veta vem som bär ansvaret, när de agerar som om de var oberoende av varandra.
Rönkkö förvånar sig över att hon som chef för en exportorganisation hela tiden kan förhandla om nya engagemang för finländska musiker utomlands, medan det inhemska fältet för levande musik närmast ha gått i baklås.

Smittorisk enligt genre

Helsingin Sanomat kunde på ledarplats på torsdagen redogöra för ett dokument som legat som underlag för beredningen av regeringens nya hybridstrategi. I det icke-diareförda dokumentet har smittorisken vid olika evenemang poängsatts enligt genre och förmodad publik.
I den tryggaste ändan hamnade då opera och teater, med två poäng vardera, medan körkonserter fick 15 poäng och popkonserter 25 poäng. Således kunde samma konsert på Musikhuset i Helsingfors bedömas olika utifrån genre.
Rönkkö oroade sig inte själv på torsdagen över själva poängsättningssystemet, eftersom idén enligt henne är så befängd att systemet knappast kommer att kunna klubbas igenom.
– Någon form av riskbedömning är säkert motiverad, men den borde i så fall ske utifrån tillställningens art snarare än genre eller konstform. Med en tabell av det här slaget barkar det snarare åt skogen med besked.
Kaisa Rönkkö förundrar sig också över hur myndighetsbeslut av exempelvis regionförvaltningsverken utfärdas utan att någon aktör på kulturfältet hörs.
– Det är orimligt att förvänta sig att tjänstemännen ska känna till detaljer och särdrag inom alla olika branscher. Men det som förvånar är varför organisationer på musikfältet, inte bara vår organisation utan många andra, inte hörts i beredningen.
Enligt uppgifter som Kuusiplus-kollektivet på torsdagen tagit del av skulle valda aktörer på kulturfältet ha varit beredda att gå in för ett poängsystem mot att salarna öppnas med en meters säkerhetsavstånd och 40 procents beläggning.

ANDRA LÄSER