Havsforskare slår larm: Nyrenoverade Aranda snart utan medel

Hela vintern har havsforskningsfartyget Aranda genomgått en omfattande renovering. Men budgeten har skurits ned så mycket att Finlands miljöcentral snart inte har råd att använda henne själv, enligt utvecklingschefen Juha Flinkman.

Utvecklingschefen Juha Flinkman säger att forskningsresorna med Aranda har blivit färre och kortare. Han kämpar med att ordna extern finansiering men betonar vikten av att miljöcentralen kommer ut för att göra egna utredningar av miljötillståndet i havet.
Anna Svartström
23.05.2018 13:18 UPPDATERAD 23.05.2018 17:57
Om två veckor ska hon tas från dockan, havsforskningsfartyget Aranda som har renoverats för 15 miljoner euro. Ändå är Juha Flinkman frustrerad. Han är utvecklingschef för Aranda vid Finlands miljöcentral och slår nu larm.
– Det finns inte längre pengar för oss att använda Aranda.
Paula Kankaanpää, som är chef för havscentret vid Finlands miljöcentral som Aranda sorterar under, säger att det – om ingen lösning hittas – inte längre finns pengar att driva Aranda 2020.
Helsingin Sanomat var först med nyheten om problemet.
Havsforskningsinstitutet lades ned 2008 och blev i stället en del av miljöcentralen. Enligt Juha Flinkman utlovade regeringen och riksdagen då en budget på 2,6 miljoner euro per år till Aranda, i form av öronmärkta pengar.
Så är det inte längre. I dag är de statliga medlen per år 400 000–500 000 euro. Det räcker enligt honom till 40–60 dagar till sjöss, jämfört med de 150 dagarna tidigare.
– Ett forskningsfartyg som Aranda borde vara ute till havs minst 200 dagar per år, säger Flinkman.
Idealet är fyra långa forskningsresor per år. Det är enligt honom viktigt för miljömonitoreringen, den långsiktiga uppföljningen och helt enkelt forskningsresultatet. Dessutom blir kostnaden per dygn lägre ju mer fartyget är ute.
Enligt honom har bruket minskat klart de senaste åren, på grund av penningbrist. Miljöcentralen har enligt honom svårt att längre fullfölja sina åtaganden för Helcom. Det rimmar särskilt illa med att Finland i sommar tar över ordförandeskapet för Östersjökommissionen.
Han jobbar hårt med att få till extern finansiering, men det är inte alldeles enkelt. Samarbetet med Sveriges meteorologiska institut SMHI har till exempel varit lyckat, men svenskarnas eget fartyg är klart om två år och då minskar deras behov.

Ifrågasätter intern fördelning

Hannele Pokka är kanslichef på Miljöministeriet som står för den statliga finansieringen av Finlands miljöcentral och därmed havscentret och Aranda. Hon säger att finansieringsproblemen kommer som en nyhet för henne, och kastar tillbaka bollen till miljöcentralen.
– Jag följer här förvånat med hur man inom miljöcentralen fördelat medlen internt.
Hon betonar att Finlands miljöcentral är ett självständigt forskningsinstitut som själv beslutar över sin budget.

Är du oroad över läget med Aranda?

– Självklart måste jag fråga miljöcentralen vad planen nu är.
Enligt henne har miljöcentralen "klarat av" finansieringen under de nio år hon har jobbat på miljöcentralen. Hon lyfter också fram att staten bidragit med de 15 miljoner som renoveringen av Aranda kostat – en summa som blev större än först planerat.
Att det till en början skulle ha funnits öronmärkta pengar för forskningsfartyget säger hon inte känna till detaljer om eftersom det var före hennes tid.
– Allas budgetar har minskat de senaste åren. Vi måste alla inom staten prioritera, det är inget nytt. Och den statliga ekonomin blir inte bättre eftersom vi kämpar med ett hållbarhetsgap.
Aranda ligger nu på docka och förlängs bland annat med sju meter. – Att förbättra tillståndet i havet är en central åtgärd i Finland. Då är det viktigt att vi kan undersöka om åtgärderna utfaller rätt och hur man kan fokusera dem på bästa sätt, säger havscentrets chef Paula Kankaanpää om fartygets betydelse.
Paula Kankaanpää säger att nedskärningarna har drabbat Finlands miljöcentral under några år, och på hela havsforskningen har man, enligt Kankaanpää, sparat så mycket det bara går.
– I något skede kommer en gräns emot.
För Arandas del är den mycket konkret eftersom utgifterna är fasta: antingen betalar man en bryggavgift eller så inte.
Till Pokkas tanke om att det skulle handla om en skev intern fördelning av medel på miljöcentralen, säger Kankaanpää att hela centralen sparat "på alla möjliga sätt".
– Aranda är inte bara havscentralens eller miljöcentralens forskningsfartyg, utan sköter hela Finlands miljöuppföljning och havsforskning.
HBL har tidigare intervjuat Juha Flinkman. Läs artikeln och se videon här .

ANDRA LÄSER