Dessa coronabegränsningar gäller fortfarande

Regeringen hoppas så småningom kunna övergå från omfattande begränsningar till individuella begränsningar. För närvarande gäller de här reglerna.

Restauranger och kaféer har stängt på grund av coronaepidemin.
Henri Forss/SPT
Emma Strömberg/SPT
Jeanette Östman/SPT
29.04.2020 11:00 UPPDATERAD 29.04.2020 21:11
På onsdag kväll meddelade regeringen att skolorna öppnar gradvis från och med den 14 maj.
Men det råder fortsättningsvis ett flertal begränsningar i medborgarnas vardag och grundläggande rättigheter med anledning av coronavirusepidemin.
Största delen av restriktionerna nedan gäller fram till den 13 maj – om inte regeringen förlänger dem. En del restriktioner pågår längre.

Utbildning och småbarnspedagogik

Skolorna öppnar gradvis igen från och med den 14 maj. Det betyder en återgång till närundervisning men under kontrollerade former för att minska risken för smitta.
Begränsningarna kopplade till småbarnspedagogiken upphör samtidigt.
På grund av coronaepidemin är skolorna stängde och eleverna studerar hemma.
Inga stora avslutningsfester ska hållas.
Universitet, yrkeshögskolor och andra utbildningsinrättningar fortsätter med distansundervisning i mån av möjlighet.

Offentliga sammankomster

Det är förbjudet att ordna offentliga evenemang och sammankomster med över 10 personer. Förbudet gäller också firandet av valborg och första maj. Dessutom ska man undvika att vistas på allmänna platser i onödan.
Förbudet mot sammankomster med över 10 personer gäller till den 13 maj medan förbudet för offentliga tillställningar med över 500 personer gäller till den 31 juli.

Barn och unga

Kommunernas ungdomslokaler är stängda. Regeringen rekommenderar att ungdomsorganisationer och andra aktörer som ordnar ungdomsverksamhet också håller stängt.

Motion och idrott

Kommunala simhallar och idrottslokaler är stängda. Regeringen rekommenderar att privata serviceproducenter också håller stängt. Tävlingar och andra motsvarade evenemang med över 10 personer får inte ordnas.

Kultur

Statliga och kommunala museer, teatrar, kulturhus, bibliotek, bokbussar, arkiv, samlingslokaler och arbetscentraler är stängda. Regeringen rekommenderar att den privata och tredje sektorn agerar på samma sätt.

Arbete

Anställda inom den offentliga sektorn ska arbeta på distans om arbetsuppgifterna tillåter. Arbetsmarknadsaktörer inom den privata sektorn har också rekommenderat att arbetstagare arbetar på distans i mån av möjlighet.
Privata och offentliga arbetsgivare inom hälso- och sjukvården, socialväsendet, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten och polisväsendet kan temporärt avvika från bestämmelserna i arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsavtalslagen så länge som beredskapslagens paragrafer är i bruk.

Restauranger och kaféer

Restauranger, barer och kaféer måste hålla stängt fram till den 31 maj i enlighet med en lag som riksdagen röstade igenom i brådskande takt. Förbudet gäller inte försäljning av hämtmat.
Begränsningarna gäller inte restauranger i skolor, sjukhus och motsvarande institutioner samt personalrestauranger som serverar enbart företagens egen personal.

Stängda gränser

Finlands gränser har stängts och passagerartrafiken har avbrutits. Finska medborgare och personer bosatta i Finland har rätt att återvända till Finland.
Trafik över de nordliga och västliga gränserna är tillåtet om det är fråga om absolut nödvändig jobbpendling.
Personer som återvänder till Finland från utlandet ska sätta sig i karantän i två veckor.
Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.
Resor inom Finland är tillåtna.

Skydda riskgrupper

Det är förbjudet att besöka boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper.
Det är förbjudet för utomstående att besöka vårdinrättningar och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.
Coronaepidemin har tvingat flygbolagen att parkera stora delar av sin flotta.
Personer över 70 år uppmanas att undvika kontakt med andra människor i den mån det är möjligt, alltså att vara i karantänliknande förhållanden.

Läkemedel och icke-brådskande hälsovård

Försäljningen av läkemedel, förnödenheter och tjänster som används inom sjukvården har begränsats.
Kommunerna har också rätt att tillfälligt avvika från tidsfristerna för icke-brådskande hälso- och sjukvård samt bedömningen av behovet av socialservice.

ANDRA LÄSER