Boris Johnson drar in kolet i brittiska klimatpolitiken – men förvränger historien

Stenkolet närde den industriella revolutionen, utgjorde ett fundament i det brittiska välfärdsbygget och blev en identitetsmarkör i gruvområdena. När Boris Johnson lanserar "världens mest ambitiösa klimatmål" blåser han bort det sista koldammet, men när han hyllar Margaret Thatcher för "en tidig start på klimatpolitiken" förvanskar han historien.

Premiärminister Boris Johnson har gett Margaret Thatcher äran för "en tidig start på klimatpolitiken" i Storbritannien. Men historien visar att Thatcher inte körde ned den inhemska kolproduktionen av några som helst klimatskäl.
Peter Buchert
05.12.2021 06:00
I oktober gick Storbritanniens premiärminister Boris Johnson ut med att hela den brittiska elproduktionen ska vara "ren" till 2035. Löftet – a green grid – ett grönt elnät, innebär att alla fossila bränslen i elproduktionen ska ha fasats ut till förmån för förnybara energiformer och kärnkraft.

ANDRA LÄSER