Var femte person är över 70 år – rekordsiffra!

Över 28 procent av Japans befolkning klassas som äldre, visar statistik från regeringen.

Japan har den högsta andelen äldre i världen.
17.09.2018 09:55 UPPDATERAD 17.09.2018 09:56
De som är 65 år eller äldre har nått en rekordsiffra på 35,6 miljoner människor. På andra plats kommer Italien, med 23,3 procent följt av Portugal på 21,9 procent och Tyskland på 21,7 procent, visar siffror från FN.
Enligt siffrorna utgör personer på 70 år eller äldre 20,7 procent av befolkningen, vilket är första gången som den åldersgruppen överstiger 20 procent.
Att den äldre befolkningen ökar kan ha sin förklaring i att Japan har låga födelsetal och att människor även förväntas leva längre. Den stora utmaningen för politikerna är nu att se till att den krympande skaran arbetsföra ska kunna betala för det ökande antalet pensionärer.

ANDRA LÄSER