Marinbiologer dyker utanför Helsingfors – följ med ut på sjön och se hur det går till

Sedan 2004 har Forststyrelsen arbetat med att undersöka havsbottnen i Östersjön. Om marinbiologerna inte kan komma åt området från stranden eller med SUP-brädor är det dykning som gäller. Arbetet under vattenytan är intensivt och på havsbottnen sker minutiös bokföring.

Utsikten österut i Helsingfors skärgård. Under den här sommaren undersöks havsbottnen utanför staden av Forststyrelsen.
Vi startar lite före klockan nio. Avfärden sker från Maskholmen i Jollas på sydöstra Degerö. Sammanlagt är vi fyra personer som kastar loss. Det utlovade rusket syns inte till, i stället är det soligt och blåser fyra till fem meter i sekunden.
ANDRA LÄSER