Utvärdering: biståndet ger resultat

Biståndsorganisationerna har nått goda resultat, framgår av Utrikesministeriets utvärdering av deras arbete. Därför bör regeringen öka på biståndet, heter det i evalueringen.

WWF har bidragit till dammbyggen i Nepal så att Bihiram Bote och andra invånare i Amaltari kan försörja sig på fiske i stället för att jaga utrotningshotade djur.
I en första utvärdering av sex finländska folkrörelsers delvis skattefinansierade biståndsarbete slår Utrikesministeriet fast att det är kostnadseffektivt, att det ger mångsidiga resultat, att det är i linje med Finlands utvecklingspolitik och mänskliga rättigheter.
UM har granskat arbetet vid Crisis Management Initiative (CMI), föreningen Rättvis handel, Finlands flyktinghjälp, Finska missionssällskapet, föreningen Dagsverke och WWF Finland. Alla får gott betyg. Senare ska de övriga av totalt 22 organisationer som får så kallat programstöd från UM granskas.
I evalueringen konstateras att samarbete mellan de finländska organisationerna och deras utländska samarbetspartner sannolikt inverkar positivt på sikt. Resultaten betecknas som "värdefulla". I samma veva konstaterar evalueringen att regeringens nedskärningar i biståndet ändå har tvingat organisationerna att lägga ner en hel del projekt, vilket minskar på de positiva resultaten.
UM rekommenderar också regeringen att öka biståndet, och då organisationernas programstöd. Enligt organisationerna visar evalueringen att det lönar sig att använda skattemedel på bistånd. De klandrar regeringen för de rekordstora nedskärningarna på 43 procent.
– Genom den oberoende evalueringen har man opartiskt visat att folkrörelsernas arbete ger resultat. Det är betydelsefullt med tanke på hela organisationsfältets verksamhet, säger utvecklingscentralen Kepas ordförande Pertti Majanen.

Kontraproduktiv nedskärning

Regeringens nedskärningar i biståndet bottnade i Sannfinländarnas valprogram. Samma parti har ändå sagt att de nödställda ska hjälpas i sina hemländer och inte som flyktingar hos oss.
– Vårt program uppskattades ha en klar inverkan på att minska antalet konflikter. Det är extra viktigt i sköra länder eftersom nya konflikter ökar antalet flyktingar, säger Annu Lehtinen, verksamhetsledare vid Finlands flyktinghjälp.
Hon är också nöjd att evalueringen skriver ut att det knappast skulle ha gått att tillämpa metoder som hade varit mer kostnadseffektiva.
Evalueringen konstaterar också att de partnerorganisationer som de finländska folkrörelserna samarbetar med är djupt involverade i arbetet. Till exempel inom rättvis handel är det kaffeodlarna i Centralamerika som själva ställer målen och väljer metoder för att uppnå dem.
– Då vinnlägger de sig också om alla de metoder som utarbetas för att förbättra deras inkomst och utveckla deras samhällen, säger Janne Sivonen, verksamhetsledare på Fairtrade Finland.
Evalueringen lyfter också fram WWF:s framgångsrika sektoröverskridande program i Nepal.
– Vi tror att vi kan lösa globala miljö- och utvecklingsutmaningar genom samarbete, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare vid WWF Finland.
Utvärderingen är ändå inte bara en lovsång. Den säger också att de finländska organisationerna inte har lyckats påverka förvaltning, politiska beslut eller den allmänna opinionen i partnerländerna. Här lovar organisationerna bättring. Samtidigt påpekar de att deras inflytande inte ökar om budgetanslagen skärs ner.
ANDRA LÄSER