Kvinnoförbundet: Värsta farhågorna besannades

I tio år har Svenska kvinnoförbundet tillsammans med moderpartiet Svenska folkpartiet lyft frågan om en 6+6+6-modell för familjeledighet. Ännu har den inte besannats. Frågan lyftes igen under Kvinnoförbundets årsmöte i Esbo på lördagen.

En jämställd representation är ett viktigt steg på vägen till ett jämställd samhälle, säger Anna Jungner-Nordgren.
23.03.2019 22:04 UPPDATERAD 25.03.2019 20:42
Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren öppnade årsmötet med att glädja sig över att Svenska folkpartiets vallista för första gången har en majoritet kvinnor som kandidater.
– En jämställd representation är ett viktigt steg på vägen till ett jämställd samhälle, säger Jungner-Nordgren.
Svenska kvinnoförbundet har ett tydligt fokus på trygghet, familjeledigheter och en jämställd vård och hälsa i sitt valprogram.
– Det är dags att jämställdhet blir en del av den politiska agendan igen, säger Jungner-Nordgren.
Jämställdheten har lyst med sin frånvaro under den senaste regeringsperioden. Det är inget hon är överraskad över. Jungner-Nordgren säger att hennes värsta farhågor om regeringens bristfälliga jämställdhetsprogram har besannats.
– Vi har gång på gång påtalat regeringens slappa inställning till jämställdhet. Vi har lyft frågor som hur samhället borde se på näringslivsfrågor ur en feministisk synvinkel. Ensamföretagande kvinnor är en klart sämre ställning än andra företagare.
Hon fortsätter med att organisationen också varit aktiva i frågan om lika lön för lika arbete och för kvinnors pensioner.
I fråga om klimatförändringens är de största förlorarna kvinnor, och speciellt kvinnor i fattiga länder.
– I många utvecklingsländer är det kvinnor och flickor som är ansvariga för att hämta vatten. När vägen till vattnet blir allt längre i och med klimatförändringen måste flickorna gå längre vägar och därmed försumma sin skolgång.
Anders Adlercreutz säger att Sipiläs regering prioriterat mycket framom jämställdheten.
Jungner-Nordgren säger att flickor och kvinnor ingalunda endast är offer utan kan spela en stor roll i att utforma effektiva klimatstrategier och lösningar.

Regeringen får kängor

En fråga som förbundet jobbat med länge är en föräldraledighetsreform. Med blicken på Sverige vill man ha igenom ett program där sex månader vigs för mamma, sex månader för den andra föräldern och sex månader för att dela på.
I moderpartiets hälsning till årsmötet berättar vice ordförande Anders Adlercreutz hur det var en stor nyhet när han år 2003 var hemma med sitt mellersta barn.
– Jag önskar att jag varit uppställd i riksdagsvalet då, jag fick nämligen en helsida i Hufvudstadsbladet och tio minuter i radion, säger Adlercreutz.
Han säger att familjens beslut till all lycka inte skulle väcka samma uppmärksamhet i dag, men att dagens Finland alldeles uppenbart är i ett behov av en familjeledighetsreform.
– Det har varit mycket som varit viktigare än jämställdhet i Sipiläs regering.
I riksdagsgruppens hälsning till årsmötet säger Eva Biaudet att hon är knäckt.
– Jag har befunnit mig utanför SFP-bubblan på senaste tiden och debatten där är ganska hemsk.
Hon syftar speciellt på den video Sannfinländarna nyligen publicerat som en del av valrörelsen.
– Jämställdhet och kvinnor är något som extremhögern använder som redskap, de vill återgå till något förflutet som jag aldrig ens vetat att har funnits.
Biaudet lyfter upp vikten av att kvinnoorganisationerna måste kämpa mot extremhögern.
– Vi är inte vana med att ha krafter som inte vill lösa problem eller bygga upp samhället, nu har vi plötsligt grupper som använder hat och rädsla för att få makt. Den här kampen angår i högsta grad kvinnor.
Svenska kvinnoförbundet väljer en ny ledning på söndagen. Anna Jungner-Nordgren har ställt sig till förfogande för omval till ordförandeposten.

ANDRA LÄSER