Försök med förhinder

Försöket med frivillig svenska låter vänta på sig. Det är viktigt att grundlagsenligheten utreds i minsta detalj.

Bland regeringens så kallade spetsprojekt finns uppräknat möjligheten till ett försök med att slopa obligatorisk undervisning i svenska i vissa kommuner.
Trots att det hör till spetsprojekten och trots att det här är ett av Sannfinländarnas käraste projekt har försöket ännu inte kommit i gång. Enligt uppgifter i dagens tidningar inom Lännen Media tvingas man nu skjuta upp försöket ytterligare, till hösten 2018.
Lännen Media stöder sig på källor inom Undervisningsministeriet. Minister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) har däremot inte velat kommentera frågan.
I vintras sade undervisningsministern att ett beslut om språkförsöket fattas under våren och att försöket kan börja i höst. Nu förefaller det i alla fall som om ärendet kan gå till ministergruppens behandling först i maj och det betyder att tidtabellen blir för knapp för att kunna köra i gång hela försöksprojektet redan i höst. Kommuner och skolor skulle inte hinna göra de förberedelser som krävs.
För en gångs skull verkar den här regeringen, eller åtminstone minister Grahn-Laasonen, ge en lagberedning den tid som krävs. Kanske också ministerns eget svala intresse spelar in.
Försöket väcker en rad grundlagsrelaterade frågor. Det handlar om en persons hela studieväg och senare arbetskarriär. Om hen inte kan tillräckligt med svenska kan det bli omöjligt att få vissa offentliga tjänster.
För kommuner som går med i försöket gäller också att ha beredskap och resurser att undervisa i svenska även om det är bara en enda elev som vill hålla fast vid språket.
Eventuellt har också Sannfinländarna insett behovet av en grundlig beredning. Annars skulle vi säkert ha hört omedelbara protester mot den nya tidtabellen från den språkfrihetsgrupp som partiets riksdagsgrupp tillsatte i höstas för att övervaka hur språkförsöket framskrider.
ANDRA LÄSER