Dictators without borders …

Det är Putin som fört alla bakom ljuset: från George Bush, Tony Blair och Nicholas Sarkozy till Barack Obama. Alla har de ställt upp på möten i Kreml – i hopp om att kunna påverka Ryssland i demokratisk riktning. Världens ledare har gett Putin glans och legitimitet.

Det gick ända till 1998 innan Rolling Stones första gången spelade i Ryssland. Fram till dess hade bandet inte varit önskvärt på grund av sitt rebelliska rykte. Tyvärr förstörde Rolling Stones sin för rockartister så viktiga credibility genom att ge en ny konsert 2015 och dessutom stå och posera på Röda torget, där Keith Richards i en Youtube-snutt hörs säga ”I really like it! Yes I do!”
ANDRA LÄSER