Undervisningsministern ser fram emot att diskutera förslag – som språkundervisning redan i ettan

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vill diskutera Juha Sipiläs utspel om studentsvenska i regeringen innan hon tar ställning. – Men jag tror det skulle stärka svenskan, och alla språkkunskaper, om undervisningen började i första klass eller i dagis.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml).
Sanni Grahn-Laasonen (Saml) säger till HBL att statsminister Juha Sipiläs (C) funderingar i tankesmedjan Agendas pamflett – att man borde diskutera om svenskan kan återinföras som obligatorisk i studentexamen – var ett "överraskande förslag".
– Vi har inte alls diskuterat det i regeringen ur den här synvinkeln, och jag väntar på att diskutera det. Men det finns orsak att trygga svenskan i det här landet så att det språkliga rättigheterna förverkligas, säger Grahn-Laasonen på frågan om hon oroar sig för det sjunkande intresset att skriva svenska i studentexamen.
Vad som prövas i examen är en viktig faktor som påverkar gymnasiestudierna och motivationen, säger ministern, men väntar med att ta ställning i frågan.
– Jag skulle vilja koppla det till en bredare diskussion om hur vi i dagens internationella värld behöver mer språkkunskaper. Vi arbetar nu med språkstrategin, säger Grahn-Laasonen, som förespråkar en ännu tidigare start för språkundervisning.

"Svenska i ettan eller i dagis"

– Svenskan kunde stärkas genom att undervisningen inleds tidigare, i första klass eller redan inom småbarnspedagogiken.
Hennes partikamrat Henna Virkkunen som blev undervisningsminister 2009 sade då att det var skäl att följa upp den kläm som gjordes i samband med att studentexamen reformerades för ett drygt decennium sedan. Då var överenskommelsen att saken skulle utvärderas 2010. Någon ändring i studentexamen har det inte blivit.

Ska effekterna av ändringen i studentexamen alls följas upp?

- Vi ska absolut följa med läget för att trygga alla språkkunskaper och rätten till service på svenska, säger Grahn-Laasonen.
I nuvarande regering stöter förslaget på patrull från Sannfinländarnas sida. Gruppordförande Sampo Terho (Sannf) kommenterade på sociala medier att svenskan inte ska återinföras som obligatoriskt studentprov, och att detta inte finns i regeringsprogrammet. Också det Sannfinländska ungdomsförbundet skjuter ner Sipiläs spelöppning i ett pressmeddelande.

Sipilä till Yle: Först utreda,sedan besluta

Juha Sipilä säger i en kommentar till Svenska Yle att det var hans fingertoppskänsla att den frivilliga studentsvenskan kan ha bidragit till en sämre nivå på kunskaperna i tjänstemannasvenskan. Han säger att han inte diskuterat frågan med undervisningsministern, "men en diskussion blir det säkert".
Sipilä anser att det fins en markering om målsättningen i regeringsprogrammet.
– Det är nog klara noter i regeringsprogrammet, att svenskans ställning inte ska försvagas, och enligt det går vi framåt, säger han till Svenska Yle.
Det var Tuula Haatainen (SDP) som var undervisningsminister då studentexamen gjordes mer valfri, så att kravet var man ska skriva modersmålet och minst tre andra ämnen.
I en intervju för HBL nyligen sade hon att hon nu oroar sig för resultatet.
Intresset för att skriva den långa eller medellånga kursen i svenska bland finskspråkiga elever har nästan halverats.
Engelskan är alltjämt populär, men öviga främmande språk har också minskat radikalt. Abiturienterna som väljer att skriva tyska har blivit över hälften färre på tio år.

ANDRA LÄSER