De gamla regeringspartierna svarar ja till fortsatt samarbete – nya regeringen kan utnämnas redan på tisdag

Finland ser ut att få en ny regering i ilfart, bara en vecka efter att Antti Rinne tvingades avgå som statsminister.

Antti Rinne håller i trådarna under regeringssonderingarna.
På lördagseftermiddagen gick tidsfristen ut för partierna att svara på regeringssonderaren Antti Rinnes frågor om partierna är redo att godkänna det nuvarande regeringsprogrammet, om de är redo att delta i en koalitionsregering under SDP:s ledning och om de har eventuella knäckfrågor för att delta.
Alla fem partier i den gamla regeringen, SDP, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP säger ja till fortsatt regeringssamarbete under ledning av SDP.
De gröna vill inte öppna upp för nya innehållsfrågor i regeringsförhandlingarna, medan SFP i sitt svar skriver att regeringsprogrammet ska följas till alla delar.

Dubier hos oppositionspartierna

Oppositionspartiet Samlingspartiet har invändningar mot regeringsuppgörelsen från i somras som ligger som grund för det fortsatta regeringssamarbetet. Samlingspartiet efterlyser bland annat insatser för att få upp sysselsättningen och kräver att varken löntagare eller pensionärer får höjda skatter.
Inte heller Sannfinländarna accepterar en återanvändning av regeringen Rinnes program och kräver bland annat åtgärder för att försvåra invandringen.
Kristdemokraterna och Harry Harkimos rörelse Liike Nyt konstaterar att de inte är redo att gå med i en regering som följder det regeringsprogram som skrevs i somras.
På söndagen fortsätter de närmast formella sonderingarna med att samtliga riksdagspartier har en kort audiens hos Antti Rinne som håller i trådarna under sonderingarna. Tidig eftermiddag hålls de egentliga regeringsförhandlingarna som också bara är att betrakta som en formalitet. Under söndagen och måndagen tar de fem medverkande partiernas organ ställning till att fortsätta regera tillsammans.
Därmed är det möjligt att den nya regeringen under en nyvald statsminister kan utnämnas av presidenten så tidigt som på tisdag.
SDP utser sin statsministerkandidat på söndag. Valet står mellan trafik- och kommunikationsminister Sanna Marin som också är vice ordförande för SDP samt Antti Lindtman som är SDP-riksdagsgruppens ordförande. Valet av statsministerkandidat inleds på söndag kväll från och med klockan 17.30.
Förutom att SDP väljer ny statsminister, ska partiet också utse vem som efterträder förra kommun- och ägarstyrningsministern Sirpa Paatero, som i likhet med Rinne tvingades avgå i och med den så kallade posthärvan. Om trafik- och kommunikationsminister Sanna Marin blir statsminister, måste SDP dessutom utse en efterträdare på den posten.

ANDRA LÄSER