Coronasmittan har inte avtagit – använd munskydd, håll distans och ta vaccin, hälsar myndigheterna

Coronaviruset har hamnat i bakgrunden på grund av alla krigsnyheter från Ukraina. Men viruset i sig har inte försvunnit någonstans. Under den senaste veckan har över 10 000 smittfall registrerats i Nyland.

Alla restriktioner som riktar sig till restauranger har upphört, men fortfarande uppmanas finländarna att använda munskydd på allmänna platser och hålla visst säkerhetsavstånd.
HBL
04.03.2022 15:38 UPPDATERAD 04.03.2022 16:51
Myndigheterna betonar den enskilda individens ansvar nu, när största delen av begräsningarna och rekommendationerna kring coronaviruset har avvecklats.
Coronavirussmitta förekommer fortfarande i stor utsträckning överallt i Nyland. Andelen positiva prover som analyserats inom HUS är nästan 50 procent. Också mängden coronavirus i avloppsvattenprover från HUS område är hög och ökar fortfarande.
Inom intensivvården har antalet coronaviruspatienter sjunkit till under fem, men på HUS och kommunernas vårdavdelningar inom sjukvårdsdistriktet finns fortfarande över hundra coronaviruspatienter.
Nylands regionala samordningsgrupp konstaterar att Nyland fortfarande är ett spridningsområde för coronaviruset.

Använd munskydd

Den omfattande munskyddsrekommendationen gäller tills vidare. Alla som har fyllt 12 år ska använda munskydd i offentliga utrymmen, i kollektivtrafiken och på ställen där flera personer vistas samtidigt. Också i skolor bör man från årskurs 6 och uppåt använda munskydd.
”På riksnivå har rekommendationen om distansarbete upphört, men på regional nivå rekommenderar vi inte en fullständig återgång till närarbetet, utan en gradvis återgång med delvis distansarbete”, säger biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.
Vid privata tillställningar bör man iaktta viss hälsosäkerhet, som att bara helt symtomfria deltar, god handhygien och att hålla avstånd.
”Utan vaccinationer skulle omikronvarianten ha lett till att vår sjukhuskapacitet inte hade räckt till för att vårda alla patienter. Det är fortfarande viktigt att vaccinera sig. Inom HUS område har 170 000 vuxna ännu inte vaccinerat sig”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

ANDRA LÄSER