Därför satsar Finland och Sverige på olika coronastrategier – så här gör Danmark, Norge och Island

Av de nordiska länderna håller Finland hårdast i tömmarna när det gäller den fjärde dosen coronavaccin. Frågan skapar oenighet mellan experter och politiker, men det måste finnas utrymme för politiska beslut också i hälsofrågor, säger statsvetare. HBL har tittat närmare på Danmarks, Sveriges, Norges och Islands vaccinationsstrategier.

Fyra vaccindoser, eller till och med fem? De nordiska ländernas vaccinstrategier i kampen mot corona skiljer sig åt.
Annika Rentolaannika.rentola@hbl.fi
Dan Lolaxdan.lolax@hbl.fi
19.11.2022 05:02
Institutet för hälsa och välfärd THL och Social- och hälsovårdsministeriet är oeniga om vem som ska ta sitt fjärde coronavaccin. Rekommendationen från institutet är att finländare som fyllt 65 och de som fyllt 18 och hör till en riskgrupp tar en fjärde dos.
På ministeriet är tongången mer tillåtande.
Taneli Puumalainen, chef för på Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för säkerhet och hälsa, noterar att andra länder vaccinerar mer än Finland, men att finländare också utanför de rekommenderade grupperna kan få sin boosterdos.

ANDRA LÄSER