Tidigare styrelsemedlem vid Pohjola-Nordens stödstiftelse döms till stort skadestånd

En tidigare styrelsemedlem vid Pohjola-Nordens stödstiftelse har dömts till skadestånd på nästan 250 000 euro. 

Första domen i fallet Pohjola-Norden har nu fallit.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
Anna Björkqvistanna.bjorkqvist@hbl.fi
21.07.2022 09:34 UPPDATERAD 21.07.2022 18:45
En första dom har fallit i härvan kring Pohjola-Norden, angående de förskingringsmisstankar som omgett föreningen.
Det är en tidigare styrelsemedlem vid stödstiftelsen för Pohjola-Norden som har dömts till ersättningar på nästan 250 000 euro.
Domen kommer efter att Helsingfors tingsrätt anser att styrelsemedlemmen är skyldig efter att hen inte har svarat på stämningen trots upprepade uppmaningar från domstolen.
Domen har inte vunnit laga kraft. Hen kan inte överklaga beslutet men hen kan be om en så kallad återvinning. Det är ett rättsmedel för att söka ändring i en dom. Det här ska göras inom 30 dagar från det att hen tagit del av den.
Nyhetsbyrån STT var först med nyheten om domen mot styrelsemedlemmen. 
Pohjola-Nordens generalsekreterare Tove Ekman säger att hon inte kan kommentera fallet. 
"I och med att Pohjola-Nordens stödstiftelse inte är part i målet och domen inte ännu vunnit laga kraft kan vi egentligen inte i det här skedet kommentera saken", skriver hon i ett sms till HBL. 

PRS kräver ersättning av tre tidigare styrelsemedlemmar

Det var i december i fjol som PRS meddelade att man inleder en civilrättslig process mot tre tidigare styrelsemedlemmar för att ersätta den skada som de orsakat stiftelsen.
PRS ansåg att styrelsemedlemmar i Pohjola-Nordens understödsstiftelse har försummat sin plikt att omsorgsfullt sköta och främja stiftelsens ärenden. De har därför krävt tre tidigare styrelsemedlemmar i Pohjola-Nordens stödstiftelse på en kvarts miljon euro. 
Läs också: PRS kräver tidigare styrelsemedlemmar i Pohjola-Nordens stiftelse på kvarts miljon
Två av tre styrelsemedlemmar har svarat på stämningen. Domen riktar sig nu på den styrelsemedlem som inte svarat. När en person inte svarar på en stämning så ges en så kallad tredskodom, förklarar juridiska experter som HBL talat med. Det är en betydligt snabbare process än när någon svarat på en stämning. 
Tredskodomar är vanliga när det gäller skulder såsom lån och snabblån. Då finns det ett kontrakt som påvisar den svarandes ansvar och då är också fallet enkelt att bevisa. Varför en av styrelsemedlemmarna valt att inte svara förblir oklart.

Ansvar enligt stiftelselag

Som styrelsemedlem har man ansvar enligt lag, betonar en av juristerna HBL talat med. Enligt stiftelselagen ska en styrelseledamot som inte uppfyllt sin omsorgsplikt ersätta den skada som hen i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdlöshet orsakat stiftelsen.
HBL har inte lyckats få svar eller nå rätt personer för att klargöra hur processen ser ut för de andra styrelsemedlemmarna. Det faktum att en styrelsemedlem dömts till skadestånd säger inget om processen som gäller de andra styrelsemedlemmarna, säger en av juristerna.
Vad gäller Pohjola-Nordens före detta generalsekreterare Michael Oksanen, som misstänks för grov förskingring, är förundersökningen fortfarande pågående. Polisen kommenterar inte huruvida styrelsemedlemmarna är del av den förundersökning som pågår i Pohjola-Nordenhärvan.
HBL var först med att berätta om misstankarna som riktas mot Oksanen.
Artikeln har uppdaterats.

Pohjola-Nordenhärvan – en tidslinje

2021:
På våren avslöjar HBL att föreningen Pohjola-Norden dåvarande generalsekreterare Michael Oksanen misstänks för att ha fifflat med föreningens medel, lyft ogrundade kilometerersättningar och fusk med tjänstebil. Oksanen försvarade sig och sade att det var frågan om misstag från hans sida.
Som en följd av avslöjandet stängs Oksanen av och styrelsen tillsätter en specialrevision. I maj berättar HBL att specialrevisionen visat att Oksanen använt 80 000 euro av föreningens medel på felaktiga grunder och Pohjola-Nordens styrelse häver hans arbetsavtal. Förbundsmötet beslutar i slutet av maj att den tidigare generalsekreteraren inte beviljas ansvarsfrihet.
Härefter börjar hävan nystas upp ytterligare. Under sommaren klarnar det att hundratusentals euro av understödsstiftelsens medel via ett okänt konto i Aktia, betalats ut till bankkonton i Oksanens namn, beslutade föreningen gå in för polisanmälan.
Polisen inledde en förundersökningen och utreds för misstänkt grov förskingring och missbruk av förtroendeställning.
I december inleder Patent- och registerstyrelsen (PRS) en civilrättslig process mot tidigare styrelsemedlemmar i Pohjola-Nordens stödstiftelse. PRS anser att de försummat sin plikt att omsorgsfullt sköta och främja stiftelsens ärenden. I första hand ska Oksanen ersätta (den rättsprocessen pågår fortfarande), skrev HBL, men för att säkerställa att förening får tillbaka pengarna krävde PSR de tidigare styrelsemedlemmarna på sammanlagt nästan en kvarts miljon. Tre styrelsemedlemmar omfattades av processen.
2022:
På sommaren avvisar Helsingfors förvaltningsdomstol två besvär mot PRS:s civilrättslig process som lämnats in av två tidigare styrelsemedlemmar. Den tredje medlemmen hade inte lämnat in besvär.
I juli döms en av de tidigare styrelsemedlemmarna i Pohjola-Norden-härva. Hen har inte svarat på stämningen trots upprepade uppmaningar från domstolen och anses därför skyldig. Hen ska ersätta stödstiftelsen med nästan 250 000 euro samt betala PRS:s rättskostnader.
Förundersökningen mot Michael Oksanen pågår ännu. Åtal ska väckas senast i början av november.
Källa: HBL
Läs också:
Pohjola-Norden-härvan: Domstol avvisade besvär från exstyrelsemedlemmar
Pohjola-Nordens generalsekreterare höll sig med tjänstebil utan lov och fifflade med kilometerersättningar
Pohjola-Norden: "Det är uppenbart att 310 000 euro gått i Oksanens ficka"

ANDRA LÄSER