”Bortglömda” finlandssvenska socialister

De finlandssvenska kommunisterna och folkdemokraterna saknar en ordentlig historik. Nu finns en bok som täpper en del av luckan.

Allan Asplund hör till de socialister som det skrivs om i Klasskamp på svenska. På bilden sitter han som redaktionssekreterare på Ny Tids redaktion tillsammans med Eva Wichman och Margareta Romberg

Det är lovvärt att Sällskapet för arbetarrörelsens historia och arbetarkultur gett ut en bok om den finlandsvenska arbetarrörelsen under 1900-talet, något som enligt bokens redaktörer fått en alltför obetydlig roll i den akademiska historieskrivningen. Man har gjort det genom att presentera sex finlandssvenskar inom arbetarrörelsen.

ANDRA LÄSER