Sök hjälp om vardagen känns tung

Att lyfta upp sin oro till ytan och få fundera på lösningar tillsammans med någon annan ger lindring.

17.05.2020 20:15
Förra veckan kom glädjebeskedet att de restriktioner vi levt med i ett par månader nu börjar luckras upp. Trots det måste vi ännu stå ut med undantagsförhållanden en tid framåt. Bland annat ska personer som tillhör riskgrupper, såsom personer över 70 år, fortfarande tillämpa isolering. Det är ovisst hur länge, men enligt den tjänstemannarapport som regeringen baserat sin exitstrategi på ebbar pandemin ut tidigast om ett år.
Den utdragna pandemin har konsekvenser för oss finländare på många olika plan. Institutet för hälsa och välfärd THL förutspår långtgående följder för folkhälsan, bland annat för det psykiska välmåendet; ”Vi bedömer att ett långvarigt undantagstillstånd ökar de negativa känslorna och därmed försämrar sinnesstämningen och befolkningens psykiska bärkraft” (THL:s rapport: ”Covid-19-epidemian vaikutukset väestön palvelutarpeisiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. Nopea vaikutusarvio.”).
Det är fullständigt normalt att vara orolig, förtvivlad och nedstämd när det råder undantagsförhållanden och när pandemin orsakar bekymrande följder såsom försämrad ekonomi, arbetslöshet, ensamhet och oro för nära och kära.
Om man upplever den här tiden som svår är både WHO:s och THL:s främsta råd att prata om sina känslor med någon som man litar på. Tyvärr har inte alla någon sådan person i sin närhet. Till all lycka gör olika hjälporganisationer mycket just nu för att stödja i krisen och man kan få samtalshjälp via olika kristelefoner och chattar.
Statsrådet har startat kampanjen ”Finland fixar det”, som lanserades av Sauli Niinistö och Sanna Marin för några veckor sedan. I kampanjen deltar organisationer som erbjuder verktyg för hantering av de känslor och den osäkerhet som coronakrisen orsakar.
Förbundet för mentala tränare i Finland rf har anslutit sig till kampanjen. Förbundet erbjuder kostnadsfria, konfidentiella stödsamtal i coronaläget. Samtalen sker med en utbildad mental tränare per telefon eller video. Man kan komma i kontakt med en mental tränare på förbundets hemsida www.mentaltrainersfinland.fi/sv/aktuellt.
Om vardagen känns tung just nu – fundera inte två gånger utan tag kontakt med låg tröskel. Att lyfta upp sin oro till ytan och få fundera på lösningar tillsammans med någon annan ger lindring. Syftet med kampanjen ”Finland fixar det” är att stödja finländarnas tro på framtiden. Pandemin kommer att fortsätta inverka på våra liv en lång tid framöver – men det finns mycket vi kan göra här och nu för att om möjligt gå stärkta ut ur krisen.
Mer info om kampanjen ”Finland fixar det” finns på valtioneuvosto.fi/sv/finlandfixardet.

Mikaela Albäck,

ordförande,

Amy Skogberg,

informatör,

Förbundet för mentala tränare i Finland rf

ANDRA LÄSER