Flera företag vill hjälpa till för att stoppa Etseripandornas återsändelse – kunde en pandaunge underlätta situationen?

Utöver stöd från företag utreds flera alternativ för att rädda Etseripandornas fortsatta vistelse i Finland. Djurparken i Etseri har två gånger försökt få pandorna Lumi och Pyry att para sig i hopp om en räddande pandaunge. Ett tredje försök kan bli aktuellt inom kort.

Pandorna kom till Finland 2018.
Sofia Westerholm/SPT
13.12.2021 15:03 UPPDATERAD 13.12.2021 15:22
Etseri djurpark har redan fått understöd av ett flertal företag, såväl finländska som kinesiska, för att man inte ska bli tvungen att skicka tillbaka pandorna Lumi och Pyry till Kina i förtid.
I början av november meddelade djurparken att pandorna riskerar bli skickade tillbaka i förtid eftersom coronaläget lett till att djurparken inte har råd att sköta pandorna.
Djurparkens verkställande direktör Arja Väliaho är mycket tacksam för det stöd man hittills fått, men betonar att mer hjälp behövs. Hon vill ännu inte gå ut med exakta summor eller namn på företag som valt att understöda djurparken, men lovar mer information på tisdag då en presskonferens ska hållas i Helsingfors.
– Vi har också utrett andra sätt att skydda pandornas fortsatta vistelse i Finland. Bland annat har vi funderat över möjligheten att grunda en stiftelse, säger Väliaho.

Tredje gången gillt?

Kina donerade pandorna till Finland 2018, ett år då djurparkens ekonomi blomstrade och ingen visste om den kommande epidemin. Sedan kom coronaviruset även till Finland och besökarna uteblev.
Väliaho säger att djurparken ständigt håller kontakt med Kina och öppet har informerat dem om läget.
Att skicka tillbaka pandorna till Kina är enligt Väliaho den allra sista utvägen. Utöver bidrag eller ett eventuellt grundande av en ny stödstiftelse ser hon även andra utvägar.
– Vi hoppas att Lumi och Pyry skulle få en liten pandaunge som skulle kunna underlätta läget. Men tyvärr styr man inte över naturen.
Djurparken har gjort två försök att få pandorna att para sig, men ännu har det inte lyckats.
– Försök innebär att pandorna placeras i samma bur under den tid då Lumi har brunsttid. Vanligen har hon det i februari-mars, säger Väliaho.
– Men tredje gången gillt brukar man väl säga?

ANDRA LÄSER