Akava kräver gemensamma spelregler för plattformsarbete

Akava understryker att delningsekonomin inte får användas som bortförklaring till skattesmitning eller försämrade arbetsvillkor.

Den digitala plattformen Google sysselsätter allt fler arbetstagare inom EU.
SPT
10.02.2020 08:07 UPPDATERAD 10.02.2020 14:21
Akava kräver att EU upprättar gemensamma spelregler för arbetsvillkoren och arbetarskyddet för dem som har så kallade plattformsjobb. Med plattformsarbete avses sådana jobb som bygger på digitala plattformar såsom appar eller nätbaserade tjänster.
– Vi är besvikna på att EU-kommissionens inte har åstadkommit tydliga skrivningar om de spelregler som gäller inom plattformsekonomin. Det är viktigt att klargöra vad som utgör ett arbetsförhållande och vilka minimivillkor som gäller för arbetarskyddet, socialskyddet och utvecklingen av det egna kunnandet, säger ledande sakkunniga Miia Kannisto på Akava i ett pressmeddelande.
Plattformsekonomin intresserar högt utbildade arbetstagare som i huvudsak jobbar som egenföretagare. Akava påminner att de digitala plattformarna ger flexibilitet och frihet, men att plattformsjobbet också kan ge en osäker utkomst.
– Vi riskerar att tappa bort plattformsekonomins fördelar om vi inte lyckas få till stånd en tillräcklig reglering inom EU, säger ledande sakkunniga Anu Tuovinen på Akava.
Enligt Akava jobbar cirka 5 procent av EU:s arbetsstyrka inom plattformsekonomin. I Finland har sammanlagt 14 000 personer uppgett att de får minst en fjärdedel av sina inkomster från plattformsjobb.

ANDRA LÄSER