USA betraktar Finland som pålitlig partner – jaktplansköp skulle backa upp försvarssamarbetet

Prestationsförmågan är det främsta kriteriet när Finland ska skaffa jaktplan för att ersätta Hornetplanen.

Ett Hornetplan av typen F/A-18F startar från ett amerikanskt hangarfartyg utanför Sydkorea.
Men enligt den amerikanska försvarsförvaltningens kommentarer finns det en stark koppling mellan en stor försvarsanskaffning och en fortsättning av det bilaterala försvarssamarbetet.
– När ni köpte Hornetarna på 1990-talet skapades en verklig grund till en försvarsrelation, som nu mognar. Vi uppnådde en nivå av samarbetsförmåga och samarbete som inte är möjlig utan så här stora anskaffningar, säger Rachel Ellehuus på USA:s försvarsministerium.
Ellehuus jobbar på Pentagon som tillförordnad vice biträdande utrikesminister med ansvar för strategier kring Europa och Nato. Enligt henne har försvarssamarbetet mellan Finland och USA fördjupats under de senaste åren. Ett konkret exempel på det är avsiktsförklaringen om försvarssamarbetet som länderna skrev under i somras.
Men är det en förutsättning för fortsatt försvarssamarbete med USA att Finland köper någondera av de amerikanska jaktplanen?
– Jag skulle inte säga att det är ett förhandsvillkor – ni skulle fortfarande öva tillsammans med oss enligt avsiktsförklaringen, säger Ellehuus.
Hon låter ändå förstå att ifall Finland väljer något annat jaktplan än ett amerikanskt skulle det obevekligt leda till någon grad av skillnad i samarbetet i framtiden.

Inte på samma nivå?

Ellehuus medger att de europeiska jaktplansalternativen också är Nato-kompatibla och att USA har strävat efter att hålla de partnerländer som valt den här materielen med i samarbetet.
– Men nivån på regelbundenheten för det samarbetet skulle inte vara samma som ni skulle få om ni väljer ett amerikanskt system, säger Ellehuus.
Det nära förhållandet mellan en stor försvarsaffär och samarbetet mellan länderna utgår bland annat från att Finland köper jaktplanen av USA inom ramen för det militära exportarrangemanget Foreign Military Sales (FMS). Det är alltså den amerikanska regeringen som skulle vara motpart i affären, inte företagen som bygger planen.
På det amerikanska utrikesministeriet betonade man för de finländska journalisterna som är på besök i Washington att FMS-affärerna inte för USA bara handlar om att sälja utan också om att skaffa partner. I samma andetag konstaterade man att Finland redan är en bra FMS-kund vilket bland annat visas av att Finland godkänts att köpa kryssningsrobotsystemet JASSM.
Det är få förunnat att få köpa de här systemen och en anonym tjänsteman på det amerikanska utrikesministeriet säger att det vittnar om att man anser att Finland är en viktig partner. Dessutom litar man på att Finland klarar av att skydda militär toppteknik som landet använder.
ANDRA LÄSER