Så liten del av elräkningen kan du påverka – incentiv för att spara el behövs

Det enklaste sättet att spara energi är effektivare energianvändning. Men det är till syvende och sist en mycket liten del av elräkningen vi kan påverka.

05.02.2019 06:50 UPPDATERAD 05.02.2019 07:28
Elöverföringens stora andel av elräkningarna har länge varit föremål för både irritation och diskussion. Samtidigt som det heter att var och en ska försöka dra ner sin elkonsumtion och använda både el och annan energi effektivare saknas de ekonomiska incitamenten för att göra det.
Diskussionen om klimatet har ändå fått de flesta att fundera på hur man kunde minska det egna klimatavtrycket. Flygresor och val av mat, kött och mjölk eller vegetariskt och veganskt, har fått mycket uppmärksamhet, men användningen av energi är också central. Den vardagliga energikonsumtionen i form av elektricitet och bensin kan vi påverka med lätta medel.
Vi har fått lära oss att ett bra sätt att spara el, olja eller något annat bränsle är att sänka sin inomhustemperatur med en grad. I eluppvärmda hus borde elräkningen då bli mindre. Det blir den, men knappast i så hög grad som hushållen räknat med eftersom själva elen bara utgör en tredjedel av räkningen.

ANDRA LÄSER