Så liten del av elräkningen kan du påverka – incentiv för att spara el behövs

Det enklaste sättet att spara energi är effektivare energianvändning. Men det är till syvende och sist en mycket liten del av elräkningen vi kan påverka.

Katarina Koivisto
05.02.2019 06:50 UPPDATERAD 05.02.2019 07:28
Elöverföringens stora andel av elräkningarna har länge varit föremål för både irritation och diskussion. Samtidigt som det heter att var och en ska försöka dra ner sin elkonsumtion och använda både el och annan energi effektivare saknas de ekonomiska incitamenten för att göra det.

ANDRA LÄSER