I skuggan av en annans lidande blir man medveten om sitt liv och ängslig över sin död

"Även i till synes vanliga fall förstummas dödens majestät av människans värsta egenskaper."

Då vi samlades för första gången, föräldrar som förlorat sina barn, sade vi till varandra: ”Det måste ha varit svårt för er som redan hade börjat ett gemensamt liv.” ”Hur klarar ni er, ni som aldrig fick se ert barns leende.”

ANDRA LÄSER