Studie: Exploderande meteorit kan ha ödelagt stad för 3 600 år sedan

En bronsåldersstad i Mellanöstern tillintetgjordes av en extremt kraftfull explosion orsakad av en meteorit, bedömer forskare.Smällen beräknas ha varit tusen gånger starkare än Hiroshima-atombomben.

Meteoritexplosionen som tillintetgjorde en bronsåldersstad i Mellanöstern för omkring 3 600 år sedan beräknas ha varit tusen gånger starkare än atombomben över Hiroshima.
27.09.2021 20:20 UPPDATERAD 27.09.2021 20:24
I jordsediment kring Tall el-Hammam, en utgrävningsplats nära Döda havet i Jordanien, har det grävts fram föremål som tyder på att något katastrofalt skedde där för omkring 3 600 år sedan.
Där fanns keramikvaror som kokat, stora byggnader som slagits i spillror och mänskliga skelettdelar som ser ut att ha slitits itu av en väldig kraft.
En USA-baserad grupp arkeologer finner det mest sannolikt att en stor meteorit slog ned mot jorden och exploderade i atmosfären ovanför Tall el-Hammam, enligt deras rön som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Scientific Reports.

Pulvriserade byggnader

Forskningen bygger bland annat på 15 års utgrävningar av området och kalkyler av vad ett meteoritnedslag skulle få för konsekvenser.
"Detta följdes av en detonationsvåg med hög temperatur och hyperhastighet som demolerade och pulvriserade murar av lertegel över hela staden, jämnade staden med marken och orsakade utbredd mänsklig död", skriver forskarna i studien.
Alla orter och städer inom ett par mils radie från Tall el-Hammams tycks sedan ha övergivits helt i 300 till 600 års tid. Forskarna förklarar det med att salt från till exempel Döda havet kom att spridas till följd av smällen, så att jordmånen blev ofruktbar.
Sett till hur olika ämnen och material har reagerat och förändrats – det finns till exempel mycket chockad kvarts i området – bedömer forskarna att temperaturen för åtminstone en kort stund måste ha överstigit 2 000 grader.
De jämför explosionen med den som skedde i sibiriska Tunguska 1908, där en bolid orsakade en smäll vars kraft motsvarade 1 000 atombomber av det slag som fälldes över Hiroshima i andra världskriget.

Bibliskt spår?

I Jordandalen fanns det vid den tiden tre städer och Tall el-Hammam lär ha varit den största av dem. I området bodde då uppskattningsvis omkring 50 000 människor.
En av de tre städerna var Jeriko, som vid ungefär samma tid förstördes. Forskarna noterar att det inte finns några andra uppenbara förklaringar till förstörelsen där samt att Jeriko också kom att överges under en lång tid.
Givet tid och plats drar forskarna lösa paralleller till Bibeln. Skulle eldklotet som tillintetgjorde Tall el-Hammam kunna ha legat till grund för berättelsen om Sodom och Gomorra?
"Beskrivningen i Första Moseboken av ett urbant centrum i Dödahavsområdet stämmer överens med att ha varit ett ögonvittnes redogörelse av en kosmisk explosion i luften ...: stenar som föll från himlen, eld som kom från himlen, tjock rök steg från bränderna, en stor stad ödelades, stadsbor dödades och områdets grödor förstördes", skriver de i studien, även om de understryker att det inte är mer än spekulationer.

ANDRA LÄSER