Ack så typisk Centermatematik, Lintilä

En prischock hägrar inom livsmedel – men är det Putinpriser eller Centerpriser? Bonden behövs, och kostnadskrisen är ett faktum, men i egenskap av ansvarig minister borde Mika Lintilä (C) inte ta sig hurdana matematiska friheter som helst.

Efter en rekordsvår torka införde Ryssland exportförbud på spannmål år 2010. I och med landets invasion av Ukraina spås en prischock inom livsmedel.
LedareTorsten Fagerholm
20.03.2022 10:30
Mången primärproducent rynkar på pannan åt stigande priser på gödsel, utsäde och djurfoder – för att inte tala om drivmedel och el. Läget var trängt – på gränsen till lönsamhetskris – redan innan Rysslands aggressiva framtåg i Ukraina – Europas största och mest bördiga land (se analys i HBL 5.3). Bonden behövs, och bonden behöver samhällets hjälp vid akuta marknadsstörningar. Nu utlovar regeringen ett stödpaket på 300 miljoner euro. Så långt är allt gott och väl? Nja.

ANDRA LÄSER