Nöjt surr i Centern: "Skulle någon ha sagt det här dagen efter valet hade jag inte trott det"

Centerns kretsar hummar av förnöjsamhet men kommer också med ett varningens ord: Ingen vet hur partiet ska göra sin återuppbyggnad efter valförlusten samtidigt som man sitter i regeringen. – Nu är det dags att tala med eget namn. Anonyma tjuvnyp måste bort från vår rörelse, säger Antti Kaikkonen.

Gruppordförande Antti Kaikkonen varnar för att Centerns förnyelsearbete efter valförlusten inte får landa i skugga fast partiet går med i regeringen.
Tio knäckfrågor prickades av då Centerns fullmäktige och riksdagsgrupp samlades för att ta ställning till regeringsprogrammet.
En efter en säger kretsarna ja till programmet. Slutligen godkänns det, utan omröstning då ingen anmäler avvikande åsikt.
En del är rentav överraskade över förhandlingssaldot, och lyfter upp familjeledigheterna, jordbruket och skrivningarna om företagarna i programmet. Partiet motarbetade bland annat en försämring av det företagaravdrag som infördes av Sipiläs regering.
Men det finns stötestenar. Det som många nämner är höjningen av skatten på fossila bränslen, osäkerheten kring hur man ska få upp sysselsättningen och nedskärningen av hushållsavdraget. Det varnas för att Centern borde dra sig ur om ekonomin går ur balans och skulderna ökar.

Tveksamma till studentsvenskan

En del ledamöter är också tveksamma till att återinföra obligatorisk svenska i studentexamen. Riksdagsledamot Markus Lohi kallar det för en "lapsus" och Ulla Parviainen som leder Centerkvinnorna kallar det för "dåligt övervägt", och tillägger att det kräver lång övergångstid.
Oron för Sannfinländarnas framfart och hur det påverkar Centern skymtade också.
– Hur gick ni och gav inrikesministerns portfölj åt De gröna? Ska ni nu ha upp Sannfinländarnas väljarstöd så det knakar, återger Ilmari Pokela från Kajanaland en kommentar han fått på fältet.
Å andra sidan hade Centern haft svårt också i opposition.
– Oppositionens roll är att vara emot allting. Hur hade vi klarat oss där i skuggan av Sannfinländarna, säger Merja Rautiainen från Savolax.
Läs också: Känner du ministrarna? De här namnen är nu klara
Partiets avgående ordförande Juha Sipilä sade att Centern motade en ännu större höjning av bränsleskatten.
– Det blir skattehöjningar för 730 miljoner netto, och där är fokus på straffskatter och acciser i enlighet med vårt program. En del saker var svåra. Bränsleskatten kommer inte ur vårt program, men det har förhandlats ner till en tredjedel av vad det var. Höjningen motsvarar nu ungefär höjningen i levnadskostnadsindex, säger Sipilä.
Stort tack särskilt av unga Centerledamöter fick det faktum att Centern efter en lång paus har en portfölj i Undervisningsministeriet, nämligen vetenskaps- och kulturministern, som också får idrotts- och kyrkofrågor.
– Det är fint. För att Centern ska lyfta måste vi profilera oss i utbildningsfrågor, säger Centerungas ordförande Suvi Mäkeläinen.
Många talare i fullmäktige verkar rent överraskade över hur mycket Centern fick igenom: "Om någon hade sagt det här åt mig dagen efter valet hade jag inte trott det" och "så här stark Centervision kunde ingen hoppas på för en månad sedan", lyder kommentarerna.

"Bort med anonymt skällande"

Men påminnelserna om att läget är helt nytt för partiet duggar också tätt. Inte bara sitter man i regeringen efter en valförlust, utan dessutom borde Centern göra ett nytt profileringsarbete samtidigt som man sitter med fyra andra, olika partier i samma regering.
– Jag har inte sagt det tidigare, men kan nu säga att jag hörde till dem som var mycket skeptiska, säger gruppordförande Antti Kaikkonen.
– I regeringen finns fem olika partier, det måste man säga högt och inte försöka påstå at vi alla skulle vara likadana. Meningsskiljaktigheter finns, och det måste få synas. Vi är inte längre statsministerparti, och det ger oss mer utrymme för oss att profilera våra synvinklar, funderar han.
Centern har inte varit andra parti i regeringen på decennier, partiet har antingen varit statsministerparti eller suttit i opposition.
– Det kräver att vi vänjer oss. Vår uppgift är att se att utvecklingen att vårt parti inte hamnar i skymundan bakom regeringsarbetet. Vi ska föra en debatt med våra egna namn, och öppet. Ta bort det anonyma skällandet från vår kära centerrörelse, manade Kaikkonen till fullmäktige, vars interna debatt också var öppet för massmedia.
Han hör till de som tippas tävla om ordförandeposten i september då Sipilä avgår, men han har ännu inte gett besked.
ANDRA LÄSER