Trots problemen i Helsingfors: Också Vanda tar i bruk omtalat lönesystem

I Helsingfors har problemen med det nya löneutbetalningssystemet varit omfattande. Nu tar även Vanda i bruk samma leverantörs system – och bereder sig på att det inte sker problemfritt.

Vanda börjar använda Sarastias löneutbetalningssystem från den första oktober. Företaget ägs av ett stort antal kommuner och sjukvårdsdistrikt, Vandas andel är 0,10 procent.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
08.08.2022 19:08 UPPDATERAD 08.08.2022 22:25
Löner som inte betalats ut. Tillägg som saknas eller räknats fel. För fem månader sedan tog Helsingfors stad i bruk Sarastias löneutbetalningssystem och problemen har varit många, vilket HBL har rapporterat om i flera artiklar alltsedan maj.
På måndagen meddelade staden att den räknar med att det tar hela hösten innan läget har normaliserats.
Trots detta går också Vanda in för Sarastias personalhanteringssystem där löneutbetalningen är en central del.
Kirsi-Marja Lievonen är personal- och koncerndirektör vid Vanda stad. Hon säger att hon, om hon hade kunnat välja, inte hade bytt löneutbetalningssystem under sin tjänstemannakarriär. För så komplicerade processer handlar det om.
Det nuvarande systemet, Hijat, är ändå så föråldrat att det inte längre går att uppdatera på önskat sätt.
Att det blir just Sarastias system förklarar hon med att det egentligen finns bara två leverantörer i Finland som klarar av att hantera en så stor organisation som Vanda stad är samt de kommunala kollektivavtalen, som är sex stycken och enligt Lievonen mycket komplicerade.
Sarastia ägs av ett stort antal kommuner och sjukvårdsdistrikt. Vanda är också en av ägarna med 0,10 procent av aktierna. Störst är Björneborg med 22,08 procent, medan Helsingfors innehar 0,04 procent av aktierna.

Avskräcker inte nyheterna från Helsingfors er?

– Enligt den information som jag har är det inte fel i systemet i sig, utan det är bara så stora förändringar som det handlar om. Det krävs förändrade arbetssätt och det är väldigt krävande att flytta över all information.
Flytten av databaser till det nya systemet började strax före midsommar och är något som Vanda, enligt ett pressmeddelande från staden, fokuserar på att ska se så kvalitativt som möjligt.

Kan det ändå gå så att det uppstår liknande problem som i Helsingfors?

– Jag tror inte att ett nytt system kan tas i bruk så att inga problem alls uppstår. Nu är frågan vilken omfattningen blir och hur fort de kan korrigeras, säger Lievonen.
Enligt henne försöker man med information och utbildning göra övergången så smidig som möjligt. Systemet har testats av olika personalgrupper, och ska införas den första oktober.
Störst kommer förändringen enligt Lievonen att vara inom utbildningssektorn, som inte tidigare haft ett elektroniskt personalhanteringsprogram. Social- och hälsovårdssektorn och räddningsverket står däremot utanför.
Staden har enligt Lievonen också anställt tillfällig personal, bland annat löneräknare, så att det ska finnas tillräckligt med resurser för att utreda felaktigheter.

Helsingfors: Problem hela hösten

I Helsingfors fick stadsstyrelsen på måndagen information om situationen med Sarastia. I ett pressmeddelande säger personaldirektör Nina Gros att arbetet med att korrigera fel i löneutbetalningarna har framskridit, men att alla fel inte har kunnat åtgärdas "inom rimlig tid". Uppskattningen är att det kommer att ta hela hösten innan läget är normalt.
"Situationen är på inget sätt acceptabel och vi gör allt för att lösa den så fort som möjligt", säger Gros i pressmeddelandet.
I torsdags var 124 löner outbetalade i sin helhet, i mitten av juni var de 412. 
Helsingfors lovar genom borgmästaren Juhana Vartiainen att stå för de ersättningar till drabbad personal som staden som arbetsgivare är skyldig att sköta. Hur det ska gå till praktiskt utreds som bäst. 
"Annan möjlig kompensation kräver ännu en skild beredning", säger han i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER