Finland är aborternas mönsterland

Aborten är en väg som allt färre finska kvinnor väljer. För många av dem som väljer den utvägen är skammen ändå stor. Läs tre gripande berättelser av kvinnor som minns sin abort.

11.09.2016 07:00 UPPDATERAD 10.09.2016 21:18
I Sverige görs dubbelt så många aborter som i Finland, men varför vet man inte. Eftersom ämnet fortfarande är tabu är den svenska informationen skyddad och undangömd.
I Sverige räcker det med kvinnans vilja, medan det i Finland krävs en eller två läkares godkännande för att man ska få göra abort. Länge trodde man att det här förklarade skillnaden i antalet aborter mellan de nordiska länderna. Finland har länge haft Nordens lägsta abortantal, bara 8,7 per tusen kvinnor i fertil ålder, medan Sverige har den högsta siffran 17,5.
Men även om lagstiftningen skiljer sig åt är det i praktiken lika lätt att få abort i Finland som i Sverige, säger Anna Heino, specialplanerare vid Institutet för hälsa och välfärd THL.
– Största delen av alla aborter görs av så kallade sociala orsaker som kan vara allt från att förhållandet tagit slut till att man är arbetslös, har en osäker ekonomisk situation eller studerar. Lagen tolkas alltså väldigt liberalt.
Snarare tror hon att de verkliga orsakerna ska sökas i de kulturskillnader som uppkommit till följd av olika lagstiftning.
– Eftersom det krävs mer än bara kvinnans egen vilja i Finland, förhåller man sig kanske annorlunda till aborter här.
Problemet är att man inte vet med säkerhet, säger Oskari Heikinheimo, professor i obstetrik och gynekologi vid Helsingfors universitet.
– Abort klassas som känslig information i Sverige och därför får man inte patientspecifika uppgifter om abort i register. Den möjligheten finns däremot i Finland, och därför har vi kunnat följa med kvinnor som gjort abort och fått fram oerhört värdefull information. Vi vet till exempel numera att riskerna med abort är minimala och att aborten inte höjer risken för prematurförlossning i nästa graviditet.
Både han och Heino efterlyser mer forskning både kring varför man gör abort och kring hur patienterna upplever sin abort.
– Det är omöjligt att generalisera kring kvinnors abortupplevelser. För en del är aborten en lösning på ett praktiskt problem, för andra innebär aborten en djup livskris. Smärtupplevelsen varierar också kraftigt från fall till fall, säger Heino.
Förutom att man vet väldigt lite om hur kvinnorna upplever aborten, känner man inte heller till orsakerna bakom de 10 000 abortbeslut som fattas varje år i Finland. Det sammanlagda antalet aborter sjunker, men samtidigt ökar antalet kvinnor som gör abort flera gånger. Hela 36 procent av abortpatienterna har gjort en abort tidigare.
– Det vore värdefullt att veta varför det blir så. Tillgången till preventivmedel är inte hela sanningen. I Danmark använder man mest p-piller i hela Norden men ändå är abortantalet högre än i Finland, säger Heikinheimo.
Det visar sig också att över tio procent av alla oönskade graviditeter börjar inom ett år efter att kvinnan fött barn.
– Det här borde kunna avhjälpas effektivt eftersom kvinnorna under tiden kring förlossningen är i tät kontakt med vården. Både vården och de nyblivna mammorna glömmer lätt bort att fertiliteten återvänder förvånansvärt snabbt, särskilt när alla är fokuserade på den nya babyn. Man borde minnas att även då diskutera preventivmedelsfrågan.
När det gäller tonårsaborter vet man däremot med säkerhet att tillgången till preventivmedel, rådgivning och sexualupplysning är avgörande. Exemplen är många och glasklara. På 90-talet drog man in sexualundervisningen i skolorna på grund av sparkrav, och då fördubblades antalet aborter på några år.
Raumo är det positiva skolexemplet. Efter att man där beslutade att dela ut gratis preventivmedel åt alla under 20 år halverades antalet tonårsaborter på några år. Samtidigt sparade kommunen cirka 100 000 euro per år.
– Goda exempel finns också huvudstadsregionen. Efter att Vanda beslöt att ge en gratis första kopparspiral 2013, har antalet aborter sjunkit med 20 procent. Liknande system används också i Helsingfors, med mycket goda resultat, säger Oskari Heikinheimo.

ANDRA LÄSER