Landskapsregeringen kunde studera Kiev

04.04.2022 15:15
För en tid sedan meddelade Ålands landshövding Peter Lindbäck att åländska kvinnor och män är tvungna att ta till vapen för att delta i försvaret av Åland ifall av ett angrepp.
Landskapregeringen reagerade omedelbart med att hänvisa till självstyrelselagen och demilitariseringen och konstaterade att försvaret bör skötas enbart av fastländska kvinnor och män medan Åland kan ta hand om sårade och stupade.
I Ukraina tog cirka 100 000 frivilliga Kievbor till vapen föra att försvara staden. Detta hade en avgörande betydelse när Ryssland misslyckades med att inta staden. Ifall detta har undgått landskapsregeringen är det all orsak för ministrarna att ta sig en fundering.
Vid en anslutning av Finland till Nato är demilitariseringen en 100 år gammal saga. En fin saga. Allt har sin tid.

Lars Federley,

Helsingfors

ANDRA LÄSER