Höga insatser i coronaspelet

Markku Mäkijärvis bok visar vilken utmaning det var att hålla jämna steg med utvecklingen under copronapandemin. Han noterar också att när politikerna hade lärt sig det mest grundläggande om coronaviruset så blev de mer eller mindre corona­experter.

Markku Mäkijärvi återkommer i sin bok ofta till Social- och hälsovårdsminister Krista Kiurus roll, allt från hennes tidiga uttalande att coronaviruset inte är en politisk fråga och därför inte kräver politiska åtgärder, till profileringen som virusets främste bekämpare.
07.11.2022 10:00 UPPDATERAD 07.11.2022 11:25

ANDRA LÄSER