Sprickor i Brändö bro

Helsingfors stad meddelar att man hittat sprickor på Brändö bros norra sida.

Möjliga begränsningar i trafiken kommer inte att påverka cykel-, gång- och metrotrafiken.
Skadorna ska finnas mellan två av brons bärande balkar. Utöver sprickorna har även fördjupningar i brons gjutna fundament konstaterats.
Hur allvarliga skadorna är kommer att fastställas efter islossningen då grundligare undersökningar kan genomföras. Trafiken över bron kommer inte att stoppas då det inte råder någon akut risk. Det är möjligt att vissa körfält kommer stängas i samband med kommande reparationer.
Misstankar om skador ledde till en grundlig undersökning av bron förra sommaren.
ANDRA LÄSER