Scenkonstrecension: Motsägelsefull stämning under kyliga strålkastare då Sirius Teatern och Liisa Pentti & Co möts

Som namnet antyder spelar ljuset en betydande roll i

Liisa

Penttis

och Sirius Teaterns samarbete. Ensemblen har hunnit bli hundratio procent varm i kläderna, men utrymmets absurda mysighet skapar en vag känsla av dissonans gentemot vad som försiggår på scenen.

Ensemblen i Fraudulent Light söker skydd under varandras kroppar undan det skoningslösa ljuset.
02.12.2022 09:46

ANDRA LÄSER