Miljöbrottsdomen mot Talvivaara till hovrätten

Miljörättsprocessen mot gruvan i Talvivaara går vidare till hovrätten. Rovaniemi hovrätt har gett alla klagande tillstånd till fortsatt handläggning.

Det var i fjol våras som Kajanalands tingsrätt dömde Talvivaara-bolagets vd Pekka Perä till 90 dagsböter för miljöförstöring, vilket med hans inkomster blev över 20 000 euro. Två andra personer ur bolagsledningen, dömdes till 60 dagsböter var.
Dessutom dömde tingsrätten det konkursdrabbade bolaget Talvivaara Sotkamo till 300 000 euro i samfundsböter och till att förlora den vinning som fåtts genom brott, 3,5 miljoner euro.
Både åklagarna och de åtalade hade överklagat tingsrättens dom. Hovrätten meddelade att den kommer med sitt avgörande i målet tidigast om ett år.

ANDRA LÄSER