Rekordstort intresse på Åland för frivillig soldatkurs

Det spända världsläget har gjort att ett rekordantal ålänningar har anmält sig till Försvarsutbildningsföreningens frivilliga soldatkurs nästa månad.

Kursen ordnas i Säkylä utanför Björneborg. Tidigare kommendörer för Nylands brigad bedömer att kurserna i framtiden kunde ordnas på Åland trots demilitariseringen. Men Försvarsministeriet avvaktar än så länge.

Försvarsutbildningsföreningen (MPK) ordnar nästa månad en svenskspråkig grundkurs i Säkylä. Intresset för kursen har varit rekordstort på demilitariserade Åland. Sammanlagt 30 av 40 anmälda kommer från Åland. Arkivbild från MPK-kurs i maj i Sandhamn.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
20.08.2022 08:58 UPPDATERAD 20.08.2022 09:12
Försvarsutbildningsföreningen (MPK) ordnar nästa månad en svenskspråkig grundkurs i militära färdigheter i Säkylä utanför Björneborg. Kursen, Lokalförsvar – Soldatens Grundkurs 1, har under sommaren flitigt marknadsförts med djungeltelegrafen på Åland och intresset för kursen har varit rekordstort på de demilitariserade öarna.

ANDRA LÄSER