Hur behålla gården? Fördela arvet på flera arvingar ett alternativ

En strandtomt i Porkala med två bostadshus, en strandbastu och några uthus – en definition som passar in på tusentals sommarstugor i Finland. I familjen Strömstens fall gör den långa historien stället ganska unikt, då marken har funnits i släktens ägo i snart 300 år. Frågan lyder: Hur ska nästa generation ha råd att behålla gården om arvsskatten blir mycket hög?

Viveca Strömsten är bekymrad över om lotshemmanet ska kunna hållas kvar i släktens ägo efter att skattemyndigheterna har sagt sitt.
Pontus Baarman, advokat
28.11.2021 04:00
Viveca Strömsten kan överlåta gården till sina barn redan under sin livstid, om hon vill går det bra genom gåva. I så fall blir gåvotagarna skyldiga att betala gåvoskatt för gåvan. Gåvoskatten är aningen progressiv, vilket betyder att skattesatsen är högre ju värdefullare den ärvda egendomen är.

ANDRA LÄSER