Svenskfinland tar aktivt emot flyktingar

Så gott som alla kommuner i Svenskfinland har ingått avtal med Närings-, trafik- och miljöcentralerna om att ta emot kvotflyktingar eller erbjuda asylsökande som fått uppehållstillstånd kommunplatser.

Arkivbild på en båt full av flyktingar som anlände till ön Mytilene i norra Lesbos.

Bara Sjundeå, Lappträsk, Pyttis och Mörskom saknas på Arbets- och näringsministeriets lista som visar läget i slutet av mars.

Alla NTM-centraler har ingått avtal med kommuner på sina områden, men de regionala skillnaderna är stora. I Kajanaland har NTM-centralen lyckats engagera två kommuner och i Södra Österbotten, Norra Savolax och Lappland tre var. Alla kommuner i svenska Österbotten och största delen av de nyländska kommunerna tar emot flyktingar.

Å andra sidan redovisade till exempel Lappland 120 kommunplatser i början av april medan Österbottens NTM-central som har avtal med 15 kommuner redovisade 240. En del kommuner har ett öppet avtal med NTM-centralen där inga kommunplatser bestämts. Till exempel Helsingfors erbjuder inga kommunplatser med anledning av att så många söker sig till staden i alla fall. Totalt hade 134 kommuner ingått flyktingavtal vid slutet av mars.

Regeringen har ställt målet på 10 000 kommunplatser, men hittills har NTM-centralerna avtalat om drygt 3 000 och ministeriet hoppas på att kunna nå upp till 4 400–4 500, säger nya migrationsdirektören Sonja Hämäläinen vid Arbets- och näringsministeriet.

– Pengar är en bra konsult, men inte den bästa, säger Hämäläinen.

I kommuner som aldrig tagit emot flyktingar saknas information om hur man går till väga. När NTM-centralernas tjänstemän besöker kommunerna och de får rådgivning ändras ofta åsikterna, enligt Hämäläinen.

Språk och andra studier kombineras

Regeringen vill nu effektivera integrationen för att de nyanlända snabbare ska få jobb. Därför ska kunskaperna hos de som beviljats uppehållstillstånd kartläggas redan på flyktingförläggningen för att de ska kunna styras ut på rätt väg direkt. Ministerierna jobbar på olika modeller för att kombinera språkundervisningen med yrkes- eller högskolestudier eller arbete. Processen för att erkänna den utbildning nyanlända har, till exempel läkare, ska också försnabbas.

I höst startas ett företagsfinansierat projekt som siktar på att 2 000 nyanlända ska sysselsättas i vården och IKT-, bygg-, fastighets-, service-, restaurang- och livsmedelsbranscherna inom tre år. Avsikten är de nyanlända går en kort kurs och får ett jobb fyra till sex månader från att de börjat delta i projektet.

ANDRA LÄSER