Ljudboksfrossa på författarnas bekostnad

För lyssnarna är ljudbokstjänsterna en dignande buffé till ett förmånligt pris, men författarna upplever sig bara få smulor från kalaset. För att trygga litteraturens fortbestånd uppmanas därför strömningstjänsterna och konsumenterna att betala mer för ljudböcker.

Ljudbokstjänsterna som erbjuder ett stort utbud till förmånligt pris ses som ett hot mot författarnas utkomstmöjligheter, och i förlängningen mot litteraturens mångfald.

För författarna är ersättningen för ljudböcker i genomsnitt bara en femtedel av vad de får i ersättning för tryckta böcker. Sirpa Kähkönen, ordförande för Suomen kirjailijaliitto, ser ljudbokstjänsterna som det största frågetecknet för författaryrket i Finland just nu. Farhågan är att strömningstjänsterna ska bli lika fatala för författarna som Spotify blivit för musikerna.

ANDRA LÄSER